หน้าแรก PR News อนุรักษ์ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/พลังงาน

อนุรักษ์ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/พลังงาน

อินทรี อีโคไซเคิล ตอกย้ำจุดยืน ร่วมช่วยภาคอุตสาหกรรม ลดขยะให้เป็นศูนย์ เพื่อการบรรลุเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน

ตอกย้ำจุดยืนในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ล่าสุด บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ผู้ให้บริการด้านการจัดการกากของเสีย และการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ได้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Turning Waste into Value – Waste and Recycling Business” จัดโดย ESG Network ภายใต้สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีวัตถุประสงค์...

อัลลี่ จัดกิจกรรมเปิดท้องทะเลไทย หัวใจรักษ์โลก ชวน นท เดอะสตาร์ เหล่ายูทูปเบอร์สาว ร่วมปลูกปะการังและทดสอบกันแดดใหม่ปกป้องผิว

อัลลี่ จัดกิจกรรมเปิดท้องทะเลไทย หัวใจรักษ์โลก ชวน นท เดอะสตาร์  พร้อมเหล่ายูทูปเบอร์สาว ร่วมปลูกปะการังและทดสอบกันแดดใหม่ ปกป้องผิวจากรังสียูวีแบบไร้สารอันตรายต่อปะการัง สัตว์ทะเลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอัลลี่ (Allie) แบรนด์ผลิตภัณฑ์กันแดดชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น โดย บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอความงามในรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “ความงาม เพื่อโลกที่ยังยืน” ล่าสุดเปิดตัวผลิตภัณฑ์กันแดดใหม่ปกป้องผิวจากรังสียูวี พร้อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไร้สารอันตรายต่อปะการังและสัตว์ทะเล...

TEI ผนึกกำลัง ก.ล.ต. พร้อมด้วย 28 องค์กรพันธมิตร เปิดตัวโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ (ระยะที่ 2) : ร่วมขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน” สานต่อการบริหารจัดการขยะภายในองค์กร

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ 28 องค์กรพันธมิตร ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ (ระยะที่ 2) : ร่วมขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน” โดยเป็นการจัดงานแถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ Zoom และ ผ่านทาง Facebook Live ของ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ...

วว. /บริษัทฝาจีบฯ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG ส่งเสริมต่อยอดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และนายโอภาศ  ธันวารชร  กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)  ร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนาความรู้และงานวิจัย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  มีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี โอกาสนี้...

วว. ขับเคลื่อน BCG  เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งภาคการเกษตร วิจัยพัฒนาเป็นกระถางเพาะชำย่อยสลายได้

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  มุ่งขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG  ประสบผลสำเร็จในการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตร นำมาวิจัยพัฒนาเป็นกระถางเพาะชำที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อทดแทนและลดการใช้ถุงเพาะชำที่ทำจากพลาสติก ระบุผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง ทนทาน มีความยืดหยุ่น ทำให้รากพืชสามารถชอนไชออกจากก้นกระถาง/ด้านข้างของกระถางได้ มีความสามารถในการอุ้มน้ำ ระบายความร้อนได้ดี ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ...

ไทย-เยอรมนี ขับเคลื่อนกลไกการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดปัญหาโลกร้อน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับโครงการด้านนโยบาย ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย – เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดการประชุมสัมมนากลไกการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “Thailand Climate Finance Conference: From International to Domestic Mechanism”  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและการลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบกลไกทางการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความท้าทาย ช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาธุรกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำรวมทั้งความต้องการขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาและการลงทุนในเทคโนโลยีที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก การประชุมครั้งนี้...

“พฤกษา” ชวนลูกบ้าน “ปิดไฟ พักโลก พักร้อน” ต่อยอดความร่วมมือของมนุษยชาติ พร้อมกันทั่วโลก เสาร์ 26 มี.ค.นี้

"พฤกษา" ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ย้ำบทบาทนักพัฒนาอสังหาฯ ที่เดินหน้าพร้อมการอนุรักษ์ เชิญชวนคนไทย ผู้ประกอบการและลูกค้าโครงการมากกว่า 2 แสนครัวเรือน รวมพลังลดโลกร้อนในโครงการระดับนานาชาติ "60+ EARTH HOUR 2022" ด้วยการปิดไฟที่ไม่ได้ใช้งานในอาคารสถานที่และบ้านเรือนอย่างน้อย 1 ดวงเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เสาร์ที่ 26 มีนาคม นี้ ปฏิบัติการพร้อมกัน 192...

วว. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เสริมแกร่งเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย ด้วย วทน.

การขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG อยู่บนพื้นฐานของ 4 + 1 ประกอบด้วย 4  สาขายุทธศาสตร์ คือ 1. เกษตรและอาหาร  2. สุขภาพและการแพทย์  3. พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ 4. การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดยรัฐบาลกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  พ.ศ. 2564-2569 ...

- Advertisement -

Latest Articles