หน้าแรก PR News การศึกษา/อบรม-สัมมนา

การศึกษา/อบรม-สัมมนา

SITI SPU MOU AITM College เนปาล ยกระดับการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่าง คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SITI) กับ สถาบัน AITM College, เนปาล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ Dr.Roshan Rathi...

ตอบโจทย์ยุค EV มาแรง MUT จับมือ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนฯ พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าร่วมกัน

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก จากข้อมูลคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ได้ออกแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ตามนโยบาย 30/30 คือการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ.2573 ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะนำพาประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Society) ในอนาคต...

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดเวทีประชันวิสัยทัศน์ หัวข้อ นโยบายอารยสถาปัตย์กับการพัฒนาเมืองฯ

นายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เครือข่าวฑูตอารยสถาปัตย์ และเครือข่ายผู้พิการ-ผู้สูงอายุ- มนุษย์ล้อ รวมพลังขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของผู้พิการ และส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล   จัดเวทีประชันวิสัยทัศน์ “ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.”  ในหัวข้อ " นโยบายอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) กับการพัฒนาเมืองหลวงเพื่อคนทั้งมวล การประชันวิสัยทัศน์ ดังกล่าว เพื่อถกปัญหาสภาพแวดล้อมพิการ จะแก้ไขได้อย่างไร...

มูลนิธิเอเชียฯ ร่วมมือพันธมิตร จัดทำโครงการโรงเรียนดีมีทุกที่ นำร่องที่ รร.สามเสนนอก กทม. ชูนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีผู้นำทางวิชาการที่ยอดเยี่ยม

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย และสถานทูตออสเตรเลีย, มูลนิธิอานันทมหิดล, สถานี โทรทัศน์ช่อง 9 อสมท., กรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกันจัดทำ โครงการโรงเรียนดีมีทุกที่ โดยมี ดร.รัตนา แซ่เล้า เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส มูลนิธิเอเชียฯ เป็นหัวหน้าในการจัดทำโครงการ พร้อมเผยถึงวัตถุประสงค์ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดพลังบวกในสังคม และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน โดยเริ่มต้นนำร่องที่โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)...

เวอร์ทูอาร์ช นำทีมร่วมพูดคุยเกี่ยวกับคุณค่าของข้อจำกัด  เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในตัวบุคคลากร

กรุงเทพฯ,– เวอร์ทูอาร์ช บริษัทสถาปัตยกรรมและจัดการโครงการสัญชาติสวิสที่มีประสบการณ์การทำงานในภูมิภาคเอเชียมามากกว่า 20 ปี ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “การออกแบบและข้อจำกัด – ข้อจำกัดช่วยทำให้เกิดความสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมได้อย่างไร?” โดยงานสัมมนานี้ได้รับความร่วมมือจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC) และทวิภาคีอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายในงานเหล่าสถาปนิก นักออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง ได้ร่วมพูดคุยกันว่าเพราะเหตุใด ข้อจำกัดมักจะถูกมองว่าเป็นอุปสรรค จึงถูกมองว่าเป็นข้อจำกัดเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับโครงการออกแบบที่นำไปสู่ความสำเร็จในการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมได้ การสัมมนาในครั้งนี้นำโดยคุณเทอดสิทธิ หอประสาทสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท...

คอร์สสมาธิออนไลน์ เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

คอร์สสมาธิออนไลน์ "กลั่นใจให้เป็นสุข" รุ่น 14 คอร์สสมาธิเรียนฟรี ที่ทุกคนบอกต่อ #เข้าแล้วชีวิตมีความสุขขึ้นจริง > มีความสุขมากขึ้น > ลดความฟุ้งซ่านได้ > อารมณ์เย็นลง > ไม่หงุดหงิดกับสิ่งที่มากระทบ > มีสติอยู่กับตัวเอง > ลดความเครียดได้จริง > ชีวิตมีความสุขมากขึ้น คอร์สสมาธิออนไลน์ "กลั่นใจให้เป็นสุข รุ่น 14" ระหว่างวันที่ 22 - 28 พ.ค. 65 เรียนสดกับพรพะอาจารย์ เวลา 20.00 -...

ว.แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษหลักสูตรวทบ.มหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา 2 พ.ค. – 17 มิ.ย. 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีจุดเด่นในด้านสมรรถนะดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนัง สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมต่อทางไกลกับผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน มีความรู้และทักษะด้านผิวหนัง ให้การรักษาได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนและคำนึงถึงผู้ป่วยและประชาชนเป็นศูนย์กลางสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องด้วยการใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ และมีศักยภาพในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านโรคผิวหนัง และพัฒนาสุขภาพของประชาชน หลักสูตรยังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การฝึกปฏิบัติด้านผิวหนังในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอื่นๆ และการเข้าร่วมฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติทางคลินิกหรือวิจัยในสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ คุณสมบัติ - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันที่แพทยสภารับรอง และผ่านการเพิ่มพูนทักษะมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี - มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า...

มจธ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 Admission

มาแล้วจ้า KMUTT #TCAS65 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3  Admission  สมัครและชำระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. ตั้งแต่วันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2565 เปิดรับมากถึง 400 ที่นั่ง ! ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ* สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอยากเรียน มจธ.อย่าลืมสมัครกันเข้ามาเยอะ ๆ น้าา เว็บไซต์ https://www.mytcas.com/ ปฏิทินกำหนดการ(ทปอ.) :...

- Advertisement -

Latest Articles