เพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยของผู้ร่วมงาน และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโควิด-19 ในทุกผลิตภัณฑ์ ล่าสุด กลุ่มบริษัท นีโอ โดย บริษัท นีโอ  คอร์ปอเรท จำกัด และ บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด บริษัทชั้นนำผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคสัญชาติไทยอันดับ 1 คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ภายใต้แบรนด์ ไฟน์ไลน์, ดีนี่, บีไนซ์, ทรอส, เอเวอร์เซ้นส์, วีไวต์, สมาร์ท และโทมิ พร้อมยกระดับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มหลักปฏิบัติที่เข้มงวด และเคร่งครัดครอบคลุมทุกโซนภายในพื้นที่สำนักงาน โรงงาน และคลังสินค้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสให้ได้มากที่สุด

บนเนื้อที่กว่า 190 ไร่ ในจังหวัดปทุมธานี คือฐานการผลิตของบริษัทฯ ที่ได้มาตรฐานโดยพิสูจน์และได้รับการยอมรับจากรางวัลต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Asean Cosmetic GMP, Thailand Trust mark, Green Industry Level 3, GMP วัตถุอันตราย และ GMP เครื่องสำอาง และยังมีความทันสมัยในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสูงสุดในกระบวนการผลิตและจัดส่งสินค้า ด้วยระบบ Automated Warehouse (AS/RS) และ Robotic System  ที่ช่วยลดการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ และยังสามารถรักษามาตรฐานการจัดส่งที่รวดเร็วและตรงเวลา

ในส่วนของหลักปฏิบัติที่เข้มงวด กลุ่มบริษัท นีโอ  ใส่ใจในทุกๆ รายละเอียด

ในแง่บุคลากร รวมเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอกที่จำเป็นต้องมาติดต่อ ต้องผ่านการคัดกรองก่อนเข้าออกบริษัท ตรวจวัดอุณหภูมิ สอบถามข้อมูล มีการฆ่าเชื้อก่อนเข้าพื้นที่ จัดพื้นที่รักษาระยะห่างอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการมอบชุดดูแลสุขอนามัยอย่างเพียงพอให้กับผู้ร่วมงานทุกคน

พื้นที่การปฏิบัติงาน นอกจากการรักษาสุขอนามัยพื้นฐานในยุคNew Normal แล้ว                   ในกระบวนการผลิต ยังมีการใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ (Robotic system) เพื่อลดการสัมผัส ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในทุกขั้นตอนจนไปถึงการจัดเก็บสินค้า

 คลังสินค้า ใช้ระบบนวัตกรรมด้านการจัดเก็บและการจ่ายสินค้าอัตโนมัติ  Automated Storage and Retrieval System (AS/RS )  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจัดการคลังสินค้าอย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ลดการสัมผัส เป็นระบบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ติด 1 ใน 3 ที่บริษัทชั้นนำทั่วโลกเลือกใช้

 การจัดส่งสินค้า ใช้มาตรการเข้มข้นขั้นสูงสุด มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณหน้าประตูโหลดสินค้า และจัดวางเจลล้างมือสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มมาตราการคัดกรองสำหรับบุคคลภายนอก โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ กรอกประวัติลงแบบฟอร์ม แสดงผลตรวจ Rapid Antigen Test ก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง รวมถึงฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งในและนอกรถขนส่งที่เข้ามารับสินค้า เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้ามีความมั่นใจในความปลอดภัย กับมาตรฐานของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ร่วมงานในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีการรณรงค์และขอความร่วมมือผู้ร่วมงาน งดออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น และงดเดินทางไปต่างจังหวัด รวมทั้งมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Rapid Antigen Test  ให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นประจำ ตลอดจนดูแลสวัสดิการของผู้ร่วมงานทั้งในเรื่องการประกันโควิด รวมถึงมอบอุปกรณ์ป้องกัน       โควิด-19 ขั้นพื้นฐานที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ สเปรย์ทำความสะอาดพื้นผิว และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ร่วมงานทุกคน

อย่างไรก็ตามหากมีผู้ร่วมงานที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง บริษัทฯ ได้วางมาตรการรองรับอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากสอบถามอาการ และ Timeline อย่างละเอียด เพื่อคัดกรองระดับความเสี่ยง หลังจากนั้นจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อติดตามเช็คอาการเป็นระยะจนกว่าจะครบกำหนดกักตัว 14 วัน กำหนดให้ผู้ร่วมงานดังกล่าวรายงานตัววัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน เช้า – เย็น รวมถึงแจ้งอาการของตนเองและสมาชิกในครอบครัว โดยยังมีการจ่ายค่าจ้างตามปกติ

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กลุ่มบริษัท นีโอ ยังส่งความห่วงใยและช่วยเหลือชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกลุ่มบริษัท มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสนับสนุนเงิน อุปกรณ์การเรียน รวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มฆ่าเชื้อในเครือฯ ไม่ว่าจะเป็น เจลแอลกอฮอล์,ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ, ผลิตภัณฑ์ซักผ้า, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น, ครีมอาบน้ำ แชมพู ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลและสนับสนุนบุคลากรในโรงพยาบาล โรงเรียน วัด มัสยิด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีอุปกรณ์ในการป้องกันโควิด-19 รวมถึงพ่นฆ่าเชื้อให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในบริเวณโดยรอบกลุ่มบริษัท

รวมทั้งสนับสนุนการสร้างจุดพักคอย พร้อมจัดหาสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และชุดเครื่องนอน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการกักตัวในสถานที่ต่าง ๆ ภายใต้แคมเปญ “NEO for Thais นีโอ เคียงข้างคนไทย พ้นภัยโควิด” เพื่อให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปพร้อมกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here