test
หน้าแรก Scoop / Report

Scoop / Report

3 หญิงแกร่งแห่งกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ส่งต่อพลังบวก สร้างแรงบันดาลใจ สะท้อนคุณค่าความเท่าเทียมของผู้หญิงในองค์กร

ปัจจุบันประชากรโลกเปิดรับความหลากหลายทางสังคมที่มากขึ้น ด้วยการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ส่งเสริมความเสมอภาคของพนักงานทุกคน และเน้นย้ำความสำคัญของผู้หญิง เนื่องในวันสตรีสากล (8 มีนาคมของทุกปี) ผ่านมุมมองของ 3 หญิงเก่งแห่งกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ที่มาร่วมแบ่งปันแนวคิดเรื่องความเสมอภาคภายในสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้น ในการยอมรับบทบาทของผู้หญิง ในมิติของการขับเคลื่อนธุรกิจและสังคม คุณพรศิริ เตชะสรรเพชร Category Management Department Manager บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความประทับใจกับบรรยากาศการทำงานในบริษัทฯ...

ฝ่าวิกฤต PM 2.5 ภัยร้าย ทำลายปอดคนไทย พบหลายพื้นที่ค่าเกินมาตรฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ดูเหมือนว่าขณะนี้ประเทศไทยเราโดยเฉพาะกรุงเทพฯและเขตปริมณฑล กำลังเผชิญวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นมลพิษทางอากาศ ที่มักมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะอนุภาคเหล่านี้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่ดวงตาของมนุษย์จะมองเห็น แต่อาจสามารถมองเห็นได้ในบางสถานการณ์ และ แม้ว่าเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามิได้หมายความว่าไม่มีมลพิษอยู่ในอากาศ แพทย์หญิงมัณฑนา สันดุษฎื อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ และ เวชบำบัดวิกฤตโรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าววว่า ฝุ่นจิ๋ว PM2.5 (particulate matter, PM) เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่ รวมถึงไฟป่า และไม่ได้เป็นแค่ฝุ่นธรรมดา...

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้เผยสุดยอดทำเลทองประจำปี 2566 ส่งท้ายปีเถาะ

ปี 2566 เป็นปีแห่งความหวังของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ต่างตั้งตารอว่าการเติบโตจะกลับมาดีดังเดิม แม้สุดท้ายจะไม่เป็นดังหวังด้วยผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยไม่เป็นไปตามคาด ประกอบกับภาครัฐไม่มีมาตรการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นการซื้อที่อยู่อาศัย จึงกระทบต่อการเติบโตของตลาดอสังหาฯ อย่างเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ดี ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิ้นสุดยุคดอกเบี้ยขาขึ้นแล้ว แม้จะเป็นแสงสว่างเล็ก ๆ ที่ปลายอุโมงค์ แต่ก็ส่งผลดีต่อผู้บริโภคที่กำลังผ่อนบ้านและผู้ที่วางแผนซื้อบ้านในอนาคต เห็นได้จากข้อมูลผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า...

“สหพัฒน์”สนับสนุนเยาวชนผ่านโครงการ “สหพัฒน์ให้น้อง ปี 7” พลังขับเคลื่อนสังคมน่าอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน 

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการสนับสนุนเยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าของการทำความดี ปลูกฝังเยาวชนไทยตั้งแต่วัยเด็ก ให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีความซื่อสัตย์ ด้วยการส่งต่อเรื่องราวเพื่อเป็นแรงบันดาลใจผ่านทางรายการสร้างสรรค์เพื่อสังคม ผ่านการขับเคลื่อน “โครงการสหพัฒน์ให้น้อง” ตามหาโรงเรียนที่มีการอบรมปลูกฝังให้นักเรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม ร่วมเฟ้นหาและพูดคุยกับ “ยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว” (Little Hero) ตัวแทนเด็กดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ กตัญญู มีจิตอาสา มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ...

365 วัน ล้านความดี ซีพี แอ็กซ์ตร้า ส่งต่อเรื่องราวความดี และการให้ไม่มีที่สิ้นสุดสู่สังคมไทย

 ซีพี แอ็กซ์ตร้า องค์กรที่มุ่งมั่นส่งต่อความดี สร้างความสุขสู่สังคมไทย ผ่านโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ที่ได้ผนึกกำลังทั้งภาครัฐและเอกชน ปีนี้จับมือกับอีจัน จัดแคมเปญ “คู่คิด คนมีฝัน” และเดินหน้าต่อเนื่อง ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้คนพิการทั่วประเทศ นอกจากนี้ พนักงานทุกคนของซีพี แอ็กซ์ตร้ายังยึดมั่นในการทำความดี ส่งความสุขให้ลูกค้าทุกคนตลอด 365 วัน เพราะการทำความดีเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และพลังของการให้ไม่มีที่สิ้นสุด บริษัท...

มูลนิธิเอสซีจี จุดประกายขยายแนวคิด Learn to Earn หนุนคนรุ่นใหม่ ให้เรียนรู้ อยู่รอดได้ชุมชน

 LEARN TO EARN เรียนรู้เพื่ออยู่รอด เป็นแนวคิดที่มูลนิธิเอสซีจีต้องการจุดประกายให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ตลอดจนสังคมได้ เรียนรู้ ปรับตัว พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันรูปแบบการศึกษาได้เปลี่ยนไป เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งการเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน แต่คือการเรียนรู้แบบ Active learning ทั้งทักษะวิชาชีพ (Hard skills) และทักษะด้านอารมณ์ และการเข้าสังคม (Soft skills) หรือที่เรียกว่า ‘ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21’...

วันเด็กสากล 20พ.ย.ทุกปี ส่งเสริมศักยภาพเยาวชน : รณรงค์เพื่อ “สิทธิเด็ก”

วันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น "วันสิทธิเด็กสากล (Universal Children’s Day)" เนื่องจากต้องการให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก พร้อมร่วมกันรณรงค์ในเรื่องการปกป้องสิทธิของเด็ก ตั้งแต่สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด ปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ได้รับการศึกษาและพัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตราย การถูกละเมิด และถูกแสวงหาผลประโยชน์ ปัจจุบันยังคงมีเด็กและเยาวชนอีกมากมายที่ถูกละเลย ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นความยากจน ความรุนแรงต่อเด็ก ความไม่เท่าเทียมกัน รวมถึงการที่ไม่สามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยตรง สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่นานาชาติต่างให้ความสนใจ...

วันสุขภาพจิตโลก : ปลูกฝังพลังบวก สร้างพื้นที่ปลอดภัย  

วันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day) เพื่อให้ผู้คนและสังคมได้เห็นความสำคัญของสุขภาพจิต และเพื่อการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตใจ รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดี จากข้อมูลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ระบุว่า ปัญหาสุขภาพจิตในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากเดิมช่วงก่อนโควิด-19 อัตราการทำร้ายตัวเองอยู่ที่ 6 - 6.3 ต่อประชากร 1 แสน แต่ในช่วงการระบาดของโควิด ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น 7.3-7.4...

- Advertisement -

Latest Articles