กลุ่มศรีเทพไทย โดยบริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด, บริษัท เอสทีซีพี เคมิคอล จำกัด และครอบครัวไตรจักรภพ ร่วมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท 
ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โดยมีนางสาวประภัสสร ไตรจักรภพ และนายประธาน ไตรจักรภพ เป็นตัวแทนจากกลุ่มศรีเทพไทยและครอบครัว มอบให้กับ นายสิปปนนท์  คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปจัดสรรเป็นห้องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 25 เครื่อง สร้างสื่อกลางเรียนรู้ให้เยาวชนไทย
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณโบว์ ภิญญาลักษณ์  วิทยาภิรักษ์ ผู้จัดการส่วนการตลาด โทร 0993944535

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here