บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือไฮเออร์ (“บริษัทฯ”)
ได้ตรวจสอบพบว่า ขณะนี้ได้มีบุคคล หรือกลุ่มบบุคคล แอบอ้างใช้ชื่อของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เพื่อให้ลูกค้าหลงเชื่อ โดยใช้ข้อความว่า “ท่านเป็นผู้โชคดีได้รับเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี ผ่านทางช่องทาง SMS และให้ท่านโอนเงินเพื่อเป็นค่าดำเนินการรับรางวัล” รวมถึงให้ลูกค้าโอนเงินใก้แก่บุคคลดังกล่าว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมรับของรางวัลเพิ่มเติม ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายนั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ลูกค้า และสื่อมวลชน ว่า บริษัทฯ ไม่มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบดังกล่าวข้างต้น และตามนโยบายของบริษัทฯ หากลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับรางวัลจากกิจกรรมทางการตลาด ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อไปยังลูกค้าอย่างเป็นทางการ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ เท่านั้น

Facebook : Haier Thailand
Line Official : Haier Thailand
Call Center : 1789

ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกรรมทางการเงินภายใต้ชื่อบัญชี “บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์
(ประเทศไทย) จำกัด” เท่านั้น และไม่มีการชำระเงินผ่านบัญชีบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอให้ลูกค้า และประชาชน กรุณาอย่าหลงเชื่อ หรือติดต่อกลับไปยัง SMS หรือช่องทางอื่นใดที่นอกเหนือ จากที่กล่าวมาข้างต้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือพบเบาะแสการกระทำดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งผ่านช่องทาง Facebook : Haier Thailand และ Line official Account : Haier Thailand หรือติดต่อ  Call center 1789 เท่านั้น  อนึ่ง หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบผู้ใดกระทำการแอบอ้างใช้ชื่อของบริษัทฯ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายจนถึงที่สุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here