การแสดงวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนและพัฒนาอารายสถาปัตย์ ของผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาว กทม. และผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยพักฟื้น มนุษย์ล้อบุรุษ มนุษย์ล้อสตรี ที่ได้มาร่วมกันตามหา “ผู้ว่าฯ ฟอร์ ออล” ร่วมกันสะท้อนปัญหาสภาพแวดล้อมพิการ เช่น ฟุตบาททางเท้า ตึกอาคาร แหล่งท่องเที่ยว ระบบขนส่งมวลชน ฯลฯ

ทั้งนี้ เป็นการชูประเด็นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จากบรรดาผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไป ที่ได้มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ทางด้านการขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยกระดับกรุงเทพฯสู่มหานครเพื่อคนทั้งมวลให้ได้โดยแท้จริง

การนี้ ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้านอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) กับการพัฒนาเมืองหลวงเพื่อคนทั้งมวล รวม 7 คน ได้แก่

หมายเลข 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (สังกัด พรรคก้าวไกล)

หมายเลข 2 พันโทหญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (ผู้สมัครอิสระ)

หมายเลข 3 นายสกลธี ภัททิยกุล (ผู้สมัครอิสระ)

หมายเลข 6 ผู้แทน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (ผู้สมัครอิสระ)

หมายเลข 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (ผู้สมัครอิสระ)

หมายเลข 11 น.ต.ศิธา ทิวารี (สังกัด ไทยสร้างไทย)

หมายเลข 24 นายโฆสิต สุวินิจจิต (ผู้สมัครอิสระ)

ขอขอบคุณ :  ไอคอนสยาม เอื้อเฟื้อสถาพที่และเวทีเสมอภาค,รพ.ธนบุรีบำรุงเมือง บริการตรวจ ATK ฟรีตลอดงาน ,ดั๊บเบิ้ลเอ แคร์ ดูแล ห่วงใย ใส่ใจทุกคน, เก้าอี้วีลแชร์ลิฟต์จากเอ็นอาร์ ออโต้ซีท, เครือข่ายฑูตอารยสถาปัตย์, ชมรมนักธุรกิจมนุษย์ล้อ, เครือข่ายสูงวัยหัวใจเฟรนด์ลี่ , สมาคมคนพิการทั้ง 7 ประเภท

https://www.facebook.com/1493301124286521/posts/3260904807526135/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here