เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจำปี 2564 ดังนี้

กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและวันหยุดราชการประจำภูมิภาค

กำหนดให้
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 – เทศกาลตรุษจีน
วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 – เพิ่ม วันสงกรานต์
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 – ชดเชยวันเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 – วันมหิดล

เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

กำหนดให้
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 – เป็นวันหยุดราชการประจำภาคเหนือประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 – เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเพณีงานบุญบั้งไฟ
วันพุธที่6 ตุลาคม 2564 – เป็นวันหยุดราชการประจำภาคใต้ประเพณีสารทเดือนสิบ
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 – เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง เทศกาลออกพรรษา
และให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยะมหาราช จาก วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคมเป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here