เอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมกิจกรรมเปิดร้าน OTOP Premium (Thai Local Wisdom Product) ที่มี สมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน เพื่อจัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย สู่สายตานักท่องเที่ยวในระดับสากล โดยมีท่านผู้มีเกียรติ กิตติพงศ์ กิตติขจร, สุกัญญา ประจวบเหมาะ,วิฑูรย์ นวลนุกูล, สุรศักดิ์ อักษรกุล, สุทัศน์ สุวรรณผ่องใส, อัษฎางค์ ขำคมกุล, ร่วมงาน ซึ่งร้าน OTOP PREMIUM เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ บริเวณประตูทางเข้า 3 ด้านหน้า และประตูทางเข้า 9 จุดเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จากซ้ายไปขวา

  1. วิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
  2. อัษฎางค์ ขำคมกุล รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ (สายปฏิบัติการ 2)
  3. สุทัศน์ สุวรรณผ่องใส รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ (สายการพาณิชย์)
  4. กิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  5. สมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย
  6. เอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
  7. สุกัญญา ประจวบเหมาะ  ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
  8. สุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here