วัดถํ้าตะโกพุทธโสภา ตั้งอยู่บนเทือกเขาโบราณที่มีการเล่าขานตำนานตักศิลาแห่งลวปุระ หรือเมืองละโว้กันมาอย่างน่าอัศจรรย์ เมืองนี้ก็คือจังหวัดลพบุรี วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5  โดยมีพระเถราจารย์หลวงพ่อเภา พุทธสโร เป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโตได้เดินธุดงค์ มาพบ ถ้ำน้อยใหญ่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะถ้ำตะโก ที่มีความสงบ ร่มเย็น  เหมาะแก่การ ปฏิบัติเจริญภาวนา ชาวบ้านจึงได้กราบนิมนต์ ให้หลวงพ่อได้ช่วยสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมและทำบุญของชาวบ้าน คำบอกเล่าของผู้เฒ่ากล่าวว่าในยามค่ำคืน หันมองไปที่เทือกเขาแห่งนี้ จะเห็นคบไฟเล็กๆของคนถือศีลภาวนาสว่างสุกใสเต็มเทือกเขาน่าเลื่อมใสยิ่ง ภายในวัดยังมีศาสนสถานเก่าแก่ มีถ้ำระฆังวิปัสสนา มีบ่อน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์  มีลิงนับพันตัวที่อาศัยอยู่มาอย่างยาวนานเช่นกัน

ปัจจุบันทางวัดยังเป็นสถานสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสและเด็กกำพร้า มีจำนวนทั้งสิ้น 200กว่าชีวิต ที่พักอาศัยกินนอนและเรียนอยู่ในวัด จึงทำให้ตอนนี้ ทางวัดขาดแคลน ในเรื่องข้าวสารอาหารแห้ง อาหารสด เพื่อมาเลี้ยง เด็กๆ ตามปกติ ท่านพระครูสมุห์พรเทพ จนฺทโชโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำตะโก ได้นำพา คณะสามเณร ออกบิณฑบาต เพื่อ รับอาหารมาเลี้ยงเด็กๆ เมื่อมีมาตราการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)ทำให้ต้องหยุดบิณฑบาต จึงขาดแคลน เรื่องอาหาร ตลอดจนค่าน้ำค่าไฟ

ขออนุโมทนาที่ได้เป็นสะพานบุญ ช่วยแจ้งข่าวสารนี้ต่อไปยังผู้มีจิตศรัทธา  ทำบุญสงเคราะห์ สมทบทุนซื้อข้าวสารเลี้ยงเด็กๆกว่า 200 ชีวิตให้อยู่รอด โดยสามารถร่วมบุญในครั้งนี้ ด้วยการนำข้าวสารมาถวายที่วัดถ้ำตะโก  ตำบลเขาสมอคอน  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อได้กราบไหว้หลวงพ่อเภา พุทธสโร เยี่ยมชมศาสนสถานที่สำคัญในวัด ความเป็นอยู่ของสามเณร และเด็กๆ ตลอดจนให้อาหารแก่ฝูงลิง  หากไม่สะดวกเดินทางมาวัด  สามารถทำบุญข้าวสาร แก่วัดกระสอบละ 800บาท  หรือ ตามกำลังศรัทธา ด้วยการโอนทำบุญผ่านธนาคารบัญชีวัด โดยตรงได้ที่ ธนาคารกรุงไทย  สาขาท่าวุ้ง  ชื่อบัญชี วัดถ้ำตะโก  เลขบัญชี 1460057082  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางวัด ที่ เบอร์โทร. 0905010146

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here