สุชาติ ชมกลิ่น (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2564 ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี โดยมีเนติวัฒน์ อ่ำรอด​ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรและการสื่อสารภายในองค์กร พร้อมร่วมชมบูธแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของปูนซีเมนต์นครหลวง ซึ่งนำเสนอประเด็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ผ่านนวัตกรรม “ปูนอินทรีเพชรพลัส” และ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกบดหินปูน” ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ได้สนับสนุนปูนซีเมนต์กว่า 260 ตัน เพื่อใช้ฝึกอบรมช่างก่อสร้างในหลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานใน 20 จังหวัด และฝึกอบรมให้ความรู้ในโครงการ “ช่างก่อสร้างอินทรี 4.0” เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสาขาช่างก่อสร้างในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านงานก่อสร้างของไทยให้มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และลดปัญหาการว่างงานในระดับชุมชนและประเทศ และยังเป็นการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืน ปี 2573 (INSEE Sustainability Ambition 2030) ของบริษัทฯ อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here