เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 กรรมการบริหารบริษัท  PRMC และผู้บริหารเว็บไซต์The Good News Asia นำโดย กรรมการผู้จัดการ  คุณดวงรัตน์  มหาวนิช  ได้นำเสื้อผ้าใหม่สำหรับเยาวชนหญิง  ไปมอบยังสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

พร้อมกันนี้  นางสาวอติยา มหาวนิช ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท แก่ น้องบูซี่ ดวงใจ ตามที่ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ  แจ้งการขอรับบริจาคเจาะจงทุนการศึกษา  เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อของน้องบูซี่  ที่ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ  ได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภท วิชาคหกรรม สาขา อาหาร และโภชนาการ อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here