ผู้ให้บริการคลาวด์และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกออกโรงร่างหลักการพื้นฐานเพื่อช่วยปกป้องสิทธิของลูกค้าในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐประสงค์ที่จะเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าในระบบคลาวด์ โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งได้แก่ Amazon, Google, Microsoft, IBM, Salesforce/Slack, Atlassian, SAP และ Cisco ได้เปิดเว็บไซต์ Trusted Cloud Principles (https://trustedcloudprinciples.com/) เพื่อนำเสนอหลักการพื้นฐานในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งานด้านการปกป้องสิทธิ การรักษาความเป็นส่วนตัว  ความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการเรียกร้องให้รัฐบาลในประเทศต่างๆ ออกกฎหมายไปในทิศทางเดียวกัน น่าจับตาว่าประเทศไทยของเราจะเข้าร่วมด้วยหรือไม่ รวมถึงหลักการดังกล่าวจะพัฒนาต่อไปอย่างไร เพราะอย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์เป็นเสมือนโครงข่ายระบบประสาทของยุคดิจิทัล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here