Wildcats แพลตฟอร์มใหม่จากสิงคโปร์เปิดตัวที่ประเทศไทยแล้ว หลังจากได้มีลงทุนในต่างประเทศไปกว่า 5 ประเทศ และได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีไอเดียอยากสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อมาช่วยแก้ปัญหาต่างๆในสังคม รวมไปถึงการแก้ปัญหาต่างๆใน เชิงธุรกิจ

Wildcats จึงเป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมแบบใหม่ที่มาช่วยทำให้ไอเดียต่างๆนั้นได้ถูกนำมาพัฒนาต่อ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์และช่วยกลุ่มธุรกิจแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างแท้จริง แพลตฟอร์ม Wildcats เกิดขึ้นมาจากไอเดียที่ต้องการการแก้ปัญหาโดยมองเห็นว่า การแก้ปัญหาจากคนที่ได้รับปัญหานั้นเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่แท้จริง ในเมื่อกลุ่มองค์กรธุรกิจต่างมีเงินทุนสนับสนุน และกลุ่มผู้บริโภคมีไอเดียต่างๆในการแก้ปัญหาในสิ่งที่เขาเจอ Wildcats จึงเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางทำให้กลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคมาเจอกัน เพื่อที่จะได้ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและยังสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในการแก้ปัญหาต่างๆในสังคมอีกด้วยกลุ่มคนที่ Wildcats ต้องการสร้างคอมมิวนิตี้ขึ้นมาเรียกว่ากลุ่มคน GenWild ซึ่งไม่ได้เป็นการแบ่งแยกกลุ่มคนตามอายุ แต่ใช้เรียกกลุ่มคนหลากหลายเจนที่มีความฝัน ไอเดีย ต่างๆในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนโลก

ซึ่งคนกลุ่มนี้นอกจากจะมีความฝันแล้วยังมีไอเดียดีๆมากมายที่จะนำมาผลักดันนวัตกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นจริงและใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยมีกลุ่มธุรกิจคอยช่วยเหลือและสนับสนุนผ่านการติดต่อการบนแพลตฟอร์มของ Wildcats จุดมุ่งหมายของ Wildcats นอกจากจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางในการพาทั้งองค์กรและกลุ่มคน GenWild ได้มาพบกันแล้ว Wildcats ยังเป็นพื้นที่สำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาธุรกิจของตัวเองผ่านไอเดียของคนกลุ่ม GenWild โดยที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรในองค์กรมากมายเพื่อแก้ปัญหาของกลุ่มลูกค้า และยังเปิดโอกาสให้กับกลุ่มคน GenWilld แสดงความสามารถ แสดงไอเดียในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆขององค์กร โดยไม่ต้องกังวลถึงความผิดพลาดมากมายที่จะเกิดขึ้น

สำหรับแพลตฟอร์ม Wildcats ในประเทศไทย ได้เริ่มต้นกับโครงการ #MySummerStartUp ซึ่งได้เปิดรับไอเดียสตาร์ทอัพจากคน GenWild ให้เข้ามาแชร์ไอเดียเพื่อที่จะนำไปแข่งขันกับประเทศเวียดนาม โดยในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย โดยไอเดียที่เป็นโจทย์ในการเข้าแข่งขันมีทั้งไอเดียที่จะนำมาพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร สิ่งของอุปโภคในชีวิตประจำวันรวมไปถึงไอเดียการต่อยอดธุรกิจแฟชั่น

ในการแข่งขันครั้งนี้ได้มีคณะกรรมการจากทั้งฝั่งประเทศไทยและประเทศเวียดนามเข้าร่วมการตัดสินการแข่งขันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น Vu Khanh Toan CMO จาก Casper Viet Nam, รองศาสตราจารย์ ดร ลัดดาวัลย์ เลขมาศ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, Cathirona Nolan AVP Creative & Brand Marketing จาก Pomelo Fashion และ Đặng Thuỳ Trang Co-Founder, CEO at Ru9.

แพลตฟอร์ม Wildcats ประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศสิงคโปร์และมีการผลักดันแพลตฟอร์ม Wildcats ให้เป็นพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการและกลุ่มคนรุ่นใหม่ในอีก 5 ประเทศในทวีปเอเชีย แพลตฟอร์ม Wildcats พร้อมอย่างมากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อ นักสร้างสรรค์นวัตกรรม และ องค์กรที่ต้องการนวัตกรรมเพื่อผลักดันกลุ่มนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในประเทศไทยให้มีผลงานที่โดดเด่นและเกิดขึ้นจริงในประเทศไทย เป้าหมายสูงสุดคือเราต้องการทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลายเป็นศูนย์กลางของการสร้างสรรค์นวัตกรรมของโลก

สามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน Wildcats ได้ที่นี่ http://www.wildcats.io/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here