เมื่อบ่ายวันนี้ (22 ก.ค.2564) คณะผู้อบรมหลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ รุ่นที่ 16 (พสบ.ทอ. รุ่นที่ 16) ได้ส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอการรักษา ให้แก่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค ที่ สนามกีฬกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ร่วมกับ สปคม. จัดตั้งจุดบริการตรวจคัดกรองโควิด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังลและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกขึ้นที่ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ตั้งแต่วันที่ 7-16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และได้ขยายเวลาจนถึง 30 กรกฎาคม 2564  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและกังวลใจของประชาชนที่ยังไม่ได้รับการตรวจคัดกรอง โดยใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test ที่รอฟังผลการตรวจได้เลย

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here