เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ รุ่นที่16(พสบ.ทอ.)ได้นำอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากาก Face Shield 1,000 ชุด เจลแอลกอฮอล์ 11กล่อง

มอบแก่ พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือนทหาร เพื่อนำไปมอบแก่สถานกักกันโรค (Organization Quarantine : OQ) ที่ได้เปิดเป็นสถานที่กักกันโรคกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นดอนเมือง ซึ่งต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเพียงพอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตราฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here