มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง 53” (Royal Project 53) ภายใต้แนวความคิด “The Infinite Blooms” ปีนี้นับเป็นปีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ที่ผลผลิตเติบโต ออกดอกออกผล จากการพัฒนาอย่างเต็มที่ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยดั่งสายใยที่ทอดลงมาอย่างต่อเนื่อง เปรียบดั่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ และความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนที่ทำให้ความอุดมสมบูรณ์นี้เจริญขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงมีพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ภายในงานได้เนรมิตพื้นที่จำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียม สินค้าผลผลิตทางการเกษตร ที่ปลูกโดยชาวเขาบนพื้นที่สูง สินค้าหัตถกรรม อาหารเมนูพิเศษจากวัตถุดิบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ดอยคำ ผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์ จำลองบรรยากาศ ทุ่งดอกไม้นานาพรรณมาไว้ในศูนย์การค้า พร้อมกับการจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการหลวง” เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลากว่า 53 ปี โดยจะมีการจัดงานระหว่างวันที่ 4-14 สิงหาคม 2565 รวมระยะเวลา 11 วัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอดงานของโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน เป็นไปตามพระราชประสงค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ในการกำจัดความยากจนของพสกนิกรบนพื้นที่สูง และสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ โดยมุ่งสร้างผลงานวิจัย พัฒนาพันธุ์พืชเป็นอาชีพทางเลือกแก่เกษตรกรชนเผ่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชาวไทยมีผลิตผล ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีประโยชน์รับประทานอย่างหลากหลาย หลังจากที่งดจัดงานเป็นเวลา 2 ปี ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ในปีนี้โครงการหลวงจึงมีปณิธานที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยรวมผลิตผลผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบอาหารมายมายมาไว้ในงานโครงการหลวง 53 เพื่อประชาชนชาวไทย

 ทางด้าน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช อาทิ ไม้ผล ไม้ดอก และไม้โตเร็วเพื่อสร้างป่า ผลลัพธ์จากงานวิจัยทำให้เกิดความหลากหลายของวัตถุดิบอาหารซึ่งผ่านกระบวนการผลิตบนมาตรฐานอาหารปลอดภัย ในการจัดงานประจำปีของโครงการหลวงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้องค์ความรู้ของโครงการหลวงเผยแพร่เกิดประโยชน์แก่ชาวไทย และยังเป็นการส่งเสริมให้ผลิตผล ผลิตภัณฑ์คุณภาพส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง บรรยากาศของงานปีนี้จะถูกเนรมิตให้เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย และจะมีการแสดงจากชมรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยเช่นเคย

คุณรัตนา จิราธิวัฒน์ นรพัลลภ รองประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า การจัดงานโครงการหลวง 53” ภายใต้แนวคิด The Infinite Blooms” มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงมีพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 พร้อมส่งเสริมความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยบนพื้นที่สูงและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและอนาคตที่ดีให้กับผู้คน สังคม และโลก โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเป็นปีที่ 35 ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอย  โดยปีนี้ เซ็นทรัลพัฒนาได้สนับสนุนพื้นที่ทั่วทั้งเซ็นทรัลเวิลด์ในการจัดงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างผลิตภัณฑ์คุณภาพฝีมือเกษตรกรไทย และผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพโดยตรง โดยงานโครงการหลวงที่จัดขึ้น ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ถือเป็นงานสำคัญแห่งปีที่ได้กระแสตอบรับจากผู้เข้าชมงานอย่างล้นหลาม โดยเซ็นทรัลพัฒนาพร้อมใช้พื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ รวมถึงประชาสัมพันธ์งานโครงการหลวงสู่สายตาประชาชน และนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์  องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้กล่าวย้ำถึงการจัดงานโครงการหลวง 53 ในปีนี้ว่า เป็นการจัดงานเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการหลวง ให้เกิดประโยชน์ต่อปวงประชา ตามพระราชปณิธานที่แน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการพัฒนาผลผลิตที่สร้างอาชีพสุจริตแก่ชาวไทยภูเขาของมูลนิธิโครงการหลวง จนเป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า เป็นที่ประจักษ์แจ้งสู่สากลโลก ทำให้เกษตรกรชาวไทยภูเขามีรายได้มั่นคง ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มีการพัฒนาต่อให้ก้าวไกล โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย และองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้อย่างสร้างสรรค์  งานโครงการหลวง 53 ที่จัดขึ้นในปีนี้ จึงเป็นการรวมผลิตผล ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง กว่า 3,000 รายการ มาให้ผู้บริโภคได้เลือกสรร รวมทั้งยังมีอาหารคาวหวานหลากเมนูที่ถูกรังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ จำหน่ายในงานนี้ อาทิ ข้าวซอยแห้งหน้าปลาเทร้าต์ หมั่นโถว เต้าหู้สองสียูนนานทอด ส้มตำอะโวคาโด ขนมชั้นผักห้าสีโครงการหลวง เป็นต้น พร้อมด้วยสินค้าใหม่อื่น ๆ อาทิ น้ำเสาวรสน้ำผึ้ง, ชานม,กาแฟคั่ว Honey Processed, ควินัวบาร์, ผักผงโรยข้าว, นมกระบือพาสเจอร์ไรซ์, โยเกิร์ตควินัวผสมสตรอว์เบอร์รี, ไอศกรีมนมแพะรสมะม่วง,ไอศกรีมนมแพะรส สตรอว์เบอร์รี, ไอศกรีมเยลลี่ผลไม้, Love Box Set ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และฝักวานิลลา

นอกจากนี้ยังมี เอเดลไวส์  ดอกไม้สื่อสัญลักษณ์ “รักแท้” ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พระราชทานต้นพันธุ์ให้โครงการหลวงขยายพันธุ์ ซึ่งจะนำมาประดับตกแต่งภายในงาน และนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรมใหม่ของโครงการหลวง โดยมีผลิตผล ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่โครงการหลวงนำมาแนะนำเป็นครั้งแรกในปีนี้ ได้แก่

·     กัญชงหรือเฮมพ์ (Hemp) พืชเศรษฐกิจใหม่ ในพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการหลวงวิจัยต่อยอดเป็นอาหารสุขภาพซุปเปอร์ฟู้ด  ผลิตภัณฑ์แปรรูป น้ำมันกัญชงสกัดเย็น และผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม อาทิ ครีมทามือ ครีมกันแดด  และเซรั่ม รวมทั้งยังมีผ้าทอจากเส้นใยกัญชง ที่มีความแข็งแรง คงทน สวยงาม และทรงคุณค่า การสาธิตการทอเส้นใยกัญชงโดยกลุ่มแม่บ้านชนเผ่าม้ง หมู่บ้านแม่สาน้อย ด้วยกี่ทอม้งแบบดั้งเดิม การเขียนลายขี้ผึ้งบนผ้ากัญชง และการเขียนเทียน ที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าม้ง รวมทั้งการแสดงผลงานประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายจากลวดลายชนเผ่า อาทิ เสื้อผ้า หมวก กระเป๋า ซึ่งรับ pre order ในงานเป็นครั้งแรก

·     เมล่อนไต้หวัน 101 สายพันธุ์ เนื้อสีขาวครีม และเนื้อสีเขียว รสชาติหวาน กลิ่นหอม และ มะเขือเทศเชอร์รีเหลืองหวาน เนื้อกรอบ รสชาติหวาน อุดมไปด้วยวิตามินซี สารต้านอนุมูลอิสระ ไลโคปีน แคโรทีนอยด์ และสารเบต้า-แคโรทีน ผลงานวิจัยใหม่ที่ได้รับสนับสนุนการวิจัยจาก ICDF มีจำหน่ายจำนวนจำกัด

·     ผลิตภัณฑ์ชาหมักคอมบูชะ( Kombucha) ผลิตจากชาอู่หลงโครงการหลวง คัดสรรยอดชาคุณภาพดี ผ่านกรรมวิธีหมักด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ เป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน

นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จากดอยคำ อาทิ แยมมอญเบอร์รี แยมสตรอว์เบอร์รีผสมกลีบกุหลาบ ซึ่งเป็นสินค้าพิเศษ จัดทำขึ้นจำนวนจำกัด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Ready to Cook ที่มีทั้ง น้ำแกงส้มและน้ำต้มยำเข้มข้น แบบต้นตำรับถึงเครื่องสมุนไพร ครบ จบในซองเดียวแบบไม่ต้องปรุงเพิ่ซอส สปาเก็ตตี มะเขือเทศเข้มข้นผสานกลิ่นหอมของสมุนไพรสไตล์อิตาเลียน พิซซ่าสเปรด รับประทานคู่กับขนมปัง แซนด์วิช เบอร์เกอร์ เครป ไส้กรอก หรือเฟร้นฟรายส์ รวมถึงสินค้ายอดนิยมจากดอยคำ อาทิ น้ำออเจ้า น้ำเห็ดถั่งเช่า  อีกทั้งการจำหน่ายสินค้าของโครงการส่วนพระองค์อื่น ๆ ได้แก่ 1) มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย  3) มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4) ร้านภูฟ้า 5) โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 6) มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 7) โครงการเซรามิค สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 8) ถักร้อย-สร้อยรัก” มูลนิธิจุฬาภรณ์  9) มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ 10) โครงการ ดร.น้ำจิต – ดร.น้ำใจ 11) ร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา 12) โครงการพัฒนาดอยตุง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และ 13) กรมปศุสัตว์

นับเป็นโอกาสดีๆ ขอเชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพฯและปริมณฑลมาเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อร่อย สด ใหม่ กว่า 3,000 รายการได้ในงาน “โครงการหลวง 53” ระหว่างวันที่ 4 – 14 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : CentralWorld

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here