โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา ในเครือโมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์  ลงนามบันทึกข้อตกลงกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข้าร่วมเครือข่ายโรงพยาบาลพันธมิตร “บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก” ที่มีกว่า 73 แห่ง ช่วยยกระดับการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มศักยภาพด้านการรักษามากขึ้น ขานรับอัตราการโตของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยปัจจุบัน คาดยังคงมีแนวโน้มพบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่เฉียดหลักแสนหรือมากกว่าต่อปี ชี้โรคมะเร็ง หากรู้ตัวเร็ว รับการรักษาอย่างถูกต้อง พร้อมปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยง สามารถเพิ่มโอกาสรักษาหายได้มากถึง 20-80% ย้ำแนวคิด “ยึดหลักดำเนินชีวิตด้วยมิตรภาพ” ดูแลผู้ป่วย มอบสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษา สร้างคุณค่าชีวิตที่ดี คู่ขนานรูปแบบการรักษาหลากหลาย เน้นตอบโจทย์ความต้องการผู้ป่วยที่แตกต่างกัน ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและเทคโนโลยีการรักษาที่ได้มาตรฐาน

นายแพทย์ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตราในเครือ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตราได้ลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงพยาบาลพันธมิตร “บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก” โดยมีจุดมุ่งหมายยกระดับการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น นำมาซึ่งการรักษาที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ด้วยการดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างเต็มรูปแบบ ตอกย้ำแนวคิดความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้ป่วย มอบสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษา เพื่อสร้างคุณค่าชีวิตที่ดีกว่าเดิม ภายใต้การ “ยึดหลักดำเนินชีวิตด้วยมิตรภาพ” คู่ขนานทางเลือกขั้นตอนการรักษาที่หลากหลาย ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้ป่วยที่แตกต่างกัน ร่วมกับทีมแพทย์เฉพาะทางที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านการรักษาโรคมะเร็ง พร้อมด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่ได้มาตรฐาน เพื่อผลลัพธ์การรักษาที่ดีของผู้ป่วยเป็นสำคัญสูงสุด

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันโรคมะเร็งนับเป็นหนึ่งโรคร้ายคร่าชีวิตคนไทยเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี และยังคงมีแนวโน้มว่าจะพบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราที่เฉียดหลักแสนหรือมากกว่าต่อปี ซึ่งสาเหตุล้วนมาจากพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตประจำวัน แต่ใช่ว่าโรคมะเร็งจะไม่สามารถรักษาได้อย่างที่หลายคนเข้าใจ ปัจจุบันโรคมะเร็งสามารถรักษาให้หายได้ แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ระยะของโรค ชนิดเซลล์มะเร็ง รูปแบบการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงอายุ และที่สำคัญคือ สุขภาพ รวมทั้งกำลังใจความพร้อมของผู้ป่วยในระหว่างการรักษา เป็นต้น อย่างไรก็ดี โรคมะเร็งหากรู้ตัวเร็ว รับการรักษาอย่างถูกต้อง พร้อมปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยง สามารถเพิ่มโอกาสรักษาหายได้มากถึง 20-80% อีกทั้งยังช่วยลดทอนระยะเวลา ขั้นตอนการรักษา รวมไปถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้กว่า 60%

“ปัจจุบันโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา นับเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเอกชนแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ให้บริการการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งเปิดให้บริการครอบคลุมทั้งในส่วนของการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง การป้องกันโรคมะเร็ง การตรวจวินิจฉัยรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ทันท่วงที  รวมถึงการรักษาที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งการฉายรังสีเทคนิคขั้นสูง การรักษามะเร็งด้วยความร้อน อีกทั้งยังมีการรักษาแพทย์ทางเลือก ทั้งแพทย์แผนไทย  แพทย์แผนจีน และบริการกัญชาทางการแพทย์ พร้อมพื้นที่ให้เคมีบำบัดที่เป็นส่วนตัว มองเห็นต้นไม้จากสวนหย่อมขนาดใหญ่แบบพาโนรามา สร้างบรรยากาศผ่อนคลายที่ใกล้ชิดธรรมชาติ ลดความตึงเครียดของทั้งผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติ” นายแพทย์ธนุตม์ กล่าว

นายสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก กล่าวว่า โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้เริ่มสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลพันธมิตร “บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก” ในปี 2559 ปัจจุบัน ‘บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก’ มีโรงพยาบาลที่ได้ลงนามเป็นพันธมิตรแล้วจำนวน 73 แห่ง ซึ่งมีทั้งโรงพยาบาลภาคเอกชน ภาครัฐ และโรงเรียนแพทย์ โดยการทำงานกับเครือข่ายพันธมิตรในช่วงที่ผ่านมาเป็นรูปแบบของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ และการส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางจากโรงพยาบาลพันธมิตรมาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อให้เกิดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง (Continuum of Care) โดยยังมุ่งขยายความร่วมมือกับโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งในส่วนของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลเฉพาะทาง ให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยกระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งยังช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันให้แก่โรงพยาบาลพันธมิตรและเพื่อให้สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับความร่วมมือเบื้องต้นกับโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา ในกรณีที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งของโรงพยาบาล จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการรักษาโรคที่ซับซ้อน หรือต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ในขั้นสูง โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตราก็สามารถส่งต่อผู้ป่วยตรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ทันทีและต่อเนื่อง ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาและมีอาการคงที่แล้ว ก็จะส่งผู้ป่วยเพื่อกลับไปฟื้นฟูต่อเนื่องที่โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลต้นทางของตัวผู้ป่วยเอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here