รพ.สนามแสงแห่งใจ เปิดรับผู้ป่วยสีเขียวและสีเหลืองอ่อน 450 เตียง
เริ่มการดำเนินการ วันที่ 6 สิงหาคม>> ให้ข้อมูลผ่าน Call Center 02-116-7888
วันที่ 7 สิงหาคม>> เปิดรับลงทะเบียนและคัดกรองผู้ป่วยได้ที่
โทร.ติดต่อ Call Center 02-116-7888 ตั้งแต่เวลา เวลา 8.00-18.00 น.
วันที่ 9 สิงหาคม >>> รับผู้ป่วย. “เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน”
”Light of Heart” Field Hospital is now accepting 450 “green” and “yellow” patients.
6 August>> Provide details at 02-116-7888
7 August>> Registration and screening
www.โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ http://xn--72cc0p.com/
Call Center on 02-116-7888 at 08.00-18.00 PM
9 August>> Field hospital starts to admit patients
You are invited to spread the news of “Light of Heart” Field Hospital to your family, friends, and community so that we can get through this situation together.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here