วันเพ็ญเดือน ๔ วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล วัดไทยพุทธคยา อินเดีย จัดกิจกรรมประจำวันเพ็ญ พิธีถวายสักการะวัดพระเวฬุวัน เจริญพระพุทธมนต์

-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

-ชยสิทธิคาถา

-ชยมงคลคาถา

-อุยโยชนคาถา (ทุกขัปปัตตา)

-เจริญจิตภาวนา

-ร่วมจุดเทียน

-กล่าวคำบูชาวันมาฆบูชา (บาลี และไทย)

-ร่วมสวดโอวาทปาฏิโมกข์ ๓ จบ เสียงสวดจากประเทศต่างๆ

-พิธีเวียนเทียน ณ ปริมณฑลวัดพระเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ ซึ่งเป็นปฐมสังฆารามในพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์

ส่งชื่อให้พระธรรมทูต เพื่อบูชาสักการะ ณ ลานโอวาทปาฏิโมกข์

(พิมพ์ชื่อส่งในคอมเม้นท์ไลฟ์สด เพจ WBDO)

นำโดย พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร  เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล

ถ่ายทอดสดผ่านเพจ WBDO องค์การพระธรรมทูตโลก  @worldwbdo

เวลาประเทศอินเดีย ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.

เวลาประเทศไทย ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น.

เวลาประเทศอังกฤษ ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.

 

หรือเข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ID: 9635724939

Password: 472315

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/9635724939?pwd=Rk1tT1NJZ2ZGRVdtYzZ3c3J6bDRMUT09

 

Meeting ID: 963 572 4939

Passcode: 472315

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here