บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าดูแลชุมชนใกล้เคียงบริษัท สานต่อพันธกิจหลักในการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยการอยู่ร่วม เติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสังคม ล่าสุดฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ได้นำกระเช้าของขวัญแทนความห่วงใยไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ในชุมชนตลาดปีนัง เขตคลองเตย เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิดวงประทีป นำโดยครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิฯ ในการนำทีมลงชุมชนเพื่อนำกระเช้าที่ประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้สูงวัยถึงหน้าบ้าน

ก่อนหน้านี้ ล็อกซเล่ย์ยังได้จัดชุดตรวจ ATK หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และถุงแยกขยะติดเชื้อ ส่งมอบผ่านประธานชุมชนตลาดปีนัง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวชุมชนได้ใช้สำหรับป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นอีกระลอกภายหลังเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย

นายจรัสพงศ์ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ชุมชนตลาดปีนังเป็นชุมชนใกล้เคียงที่อยู่ใกล้ชิดกับล็อกซเล่ย์ จึงมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยดีมาโดยตลอด ที่ผ่านมาฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมของล็อกซเล่ย์ได้ประสานงานใกล้ชิดกับผู้นำชุมชน เพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดและสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชาวชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการมอบสิ่งของจำเป็น การร่วมจัดกิจกรรมในโอกาสวันสำคัญต่างๆ การรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้กับเด็กๆ ในชุมชน ซึ่งปีนี้จัดภายใต้แนวคิดสื่อสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ดนตรี ถ่ายภาพ และสื่อสร้างสรรค์โซเชียล   ถือเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here