นายทรงศักดิ์  ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย   เป็นประธานในพิธีเปิดงานโอทอปไทย  สู้ภัยโควิด-19   ซึ่ง กรมการพัฒนาชุมชน   กระทรวงมหาดไทย  จัดขึ้นระหว่างวันที่  18-26  ธันวาคม 2564  ณ  อาคารชาเลนเจอร์ 1-3   อิมแพ็ค เมืองทองธานี   โอกาสนี้   ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา    เอี่ยมโชติชวลิต    ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ  ในโอกาสที่ประธานในพิธีเปิดงานฯ  นางสาวสุณีย์   เลิศเพียรธรรม  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมนิทรรศการและร้านค้าผู้ประกอบการโอทอป ที่ วว.  หน่วยงานในสังกัด อว. และพันธมิตร  นำ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มโอกาสด้านการแข่งขัน  ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น  ศิลปินพื้นบ้าน  เทศกาลของขวัญปีใหม่ มากกว่า 1,500 ร้านค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่หลากหลายจากทุกภูมิภาคทั่วไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลิต   ผู้ประกอบการโอทอป   ให้มีช่องทางการตลาด   มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล     เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  ในวันที่ 20 ธันวาคม  2564 ณ  อิมแพค  เมืองทองธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here