เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดงานเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา วัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์  เป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ด้วยกระบวนการทางวิศวกรสังคม และให้วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์เป็นศูนย์จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือศาสตร์พระราชา ณ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี แก้วเขียว ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ สุนทโรทก ผู้อำนวยการวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ได้แก่ อบต.ชัยบาดาล ,อบต.ลำนารายณ์ ,อบต.ห้วยหิน ,อบต.ม่วงค่อม ,อบต.หนองยายโต๊ะ ,เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ,ศาลจังหวัดชัยบาดาล ,สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล ,โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ,โรงเรียนบ้านม่วงค่อม และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าร่วมงานเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาในครั้งนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here