วิศวกรรมเครื่องกล ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ  บทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังทวีความรุนแรงสูงขึ้น ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายพื้นที่ในประเทศไทย ต้องเผชิญกับปัญหาอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้ความจำเป็นที่ต้องมีการใช้เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ ที่ถูกออกแบบและวางแผนโดยวิศวกรผู้ชำนาญเพิ่มขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรต่างๆ จะถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้เบาบางที่สุด
วันนี้ เราจึงอยากชวน น้องๆ มาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งภาควิชา ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมาโดยตลอด เพราะระบบปรับอากาศกับประเทศเขตเมืองร้อนอย่างบ้านเรา ไม่มีทางห่างหายไปได้อย่างแน่นอ
โดยภาควิชาที่ชวนคุยในวันนี้ มีชื่อว่า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มุ่งเน้นการศึกษาและออกแบบเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ ในกระบวนการผลิต การนำพลังงานความร้อน และพลังงานกลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตลอดหลักสูตร น้องๆ จะได้เรียนวิธีการออกแบบอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศ การหมุนเวียนของอากาศ การกำจัดอากาศเสีย การวางแผนและควบคุมการผลิต การติดตั้งระบบปรับอากาศต่าง ๆ ซ่อมหรือดัดแปลงระบบตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ รวมถึงพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงานหลัก เช่นเดียวกันกับวิศวกรเครื่องกลทั่วไป แต่จะเจาะลึกเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะระบบการปรับอากาศอาคาร สำนักงาน และศูนย์การค้าต่าง ๆ

งานวิชาชีพหลักของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เกี่ยวข้องกับ การคำนวณออกแบบควบคุมการผลิต การค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ วางโครงการ อำนวยการติดตั้ง และอำนวยการใช้ระบบและอุปกรณ์ คือ เครื่องต้นกำลัง เครื่องใช้กำลัง อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน เครื่องกำเนิดไอน้ำ หรือไออย่างอื่นๆ เตาเผา ภาชนะใส่ก๊าซภายใต้ความดัน เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และระบบท่อส่งของไหลภายใต้ความดันและของไหลอันตราย
และต้องขอบอกว่า โอกาสและความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในฐานะ วิศวกรเครื่องกล และสายงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ/นักวิจัย/นักพัฒนา ระบบทางกล เครื่องยนต์ และระบบพลังงาน หรือแม้แต่การเป็น ผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการ ระบบปรับอากาศ การหมุนเวียนของอากาศ
โดยเฉพาะในยุคที่ความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังเพิ่มมากขึ้น หลายหน่วยงาน ต่างให้ความใส่ใจกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยิ่งทำให้ผู้ทำงานทางสายนี้เป็นที่ต้องการของตลาด การันตีโอกาสทางอาชีพได้ดีไม่แพ้สายงานด้านอื่นๆ อย่างแน่นอน
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่ชื่นชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง ชอบทำงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งของ  เครื่องจักรกล ลองหาโอกาสแวะเข้าไปชมข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ที่ https://www.spu.ac.th/fac/engineer/th/view2.php?cid=6751
#SPU
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #DEK65 #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #งานบริการวิชาการสู่สาธารณะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here