แม้สถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ทั่วโลก มีการระบาดไปทั่วโลกตั้งแต่ปี 2563 ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดวิกฤติในระบบเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอันมาก  แม้องค์กรของศาสนา ก็ยังได้รับผลกระทบนั้น อย่างไรก็ดี  พุทธศาสนาก็ยังคงเป็นที่พึ่งทางใจแก่พุทธศาสนิกชนคนไทยที่อยู่เมืองไทยและต่างแดน

สำหรับวัดไทยในต่างแดน อย่างวัดพุทธเดชมงคล มัสสึโมโต้ (นากาโน่) ประเทศญี่ปุ่น โดย พระสายันต์ ปัญญาวุโธ เจ้าอาวาส กล่าวว่า ที่ญี่ปุ่นมีการระบาดของโควิด-19 มาตั้งแต่ปีก่อน  แต่ประชาชนที่นี่ก็ปรับตัวกันเร็ว และปฏิบัติตามคำแนะนำ ใส่หน้ากาก ล้างมือ และดูแลสุขภาพอนามัยกันเคร่งครัด  ซึ่งในวัดก็ดำเนินการ เฉกเช่นเดียวกัน จนบัดนี้ ผู้คนในญี่ปุ่น ญาติโยมที่อยู่รายล้อมวัด  ก็ใช้ชีวิตกันแทบปกติภายใต้ระเบียบวิธีการดูแลตนเองที่ดี   ยังคงปฏิบัติข้อวัตรหลักธรรม ประกอบศาสนกิจ และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นที่พึ่งทางใจอันมั่นคงแก่พุทธศาสนิกชน

ทุกเช้าพระสงฆ์ในวัดก็ออกไปบิณฑบาตร โดยรอบ ๆ จนถึงย่านประสาทมัสสึโมโต้    รับกิจนิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านของญาติโยม หรือในวันเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุด ญาติโยมก็จะพาครอบครัวมาวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลงานบุญ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จะมีญาติโยมที่อยู่ในญี่ปุ่น จากที่อยู่ไกล ๆ จะพากันเดินทางมาร่วมบุญที่วัด   ทางวัดไทยฯ จะเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนไทย ให้คนไทยในต่างแดนรู้สึกอบอุ่นใจมีที่พึ่งทางใจ มาวัดแล้วได้รับข้อคิดหลักธรรม มีความสุข สบายใจในการเข้าวัด ตักบาตร ทำบุญ ไหว้พระ สนทนาธรรม และยินดีต้อนรับพุทธศาสนิกชน ผู้สนใจในธรรมทุกท่าน ที่ต้องการมาเยือนมาร่วมบุญที่วัดไทยแห่งนี้ด้วย

ทัศนียภาพโดยรอบของวัดพุทธเดชมงคล มัสสึโมโต้ นากาโน่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here