สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการตามนโยบาย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการจัดทำระบบการฝึกอบรมออนไลน์ (e-learning) เพื่อให้บริการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นศูนย์ความรู้อิเล็กทรอนิกส์และขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ

 

ปัจจุบันสถาบัน NEA เปิดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการไทยหลากหลายหลักสูตรทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ในปี 2565 สถาบัน NEA เตรียมเปิด 5 หลักสูตรใหม่เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยผ่านการเรียนรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Academy) โดยมีหลักสูตรที่เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมแล้ว 3 หลักสูตร ได้แก่

1.หลักสูตรออกแบบเนื้อหาเพื่อนำเสนองาน เล่าอย่างไรให้เข้าใจ พูดอย่างไรให้น่าฟัง เป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาในเรื่อง การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ในด้านการเจรจาต่อรองทางธุรกิจพร้อมเทคนิคการเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จรวมถึงให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้พร้อมต่อยอดการทำงานและการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จในอนาคต

2.หลักสูตรแพลตฟอร์มออนไลน์ ตลาดใหม่ไร้พรมแดน เป็นหลักสูตรที่จะพูดถึง บทบาทของ Metaverse ในไทย ซึ่งปัจจุบันเราจะได้ยินคำว่า Metaverse หรือจักรวาลนฤมิตร กันอย่างแพร่หลายแต่หลายคนยังไม่ทราบว่าความจริงแล้ว Metaverse คืออะไร มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราอย่างไรและมีความสำคัญกับเรามากน้อยแค่ไหน ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจใน Metaverse อย่างชัดเจนและสามารถปรับตัวนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันได้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ คณบดี วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3.หลักสูตรการสร้างแรงบันดาลใจหลังภัยเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด เป็นหลักสูตรที่จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ โดยใช้ MarTech (Marketing Technology) เปลี่ยนโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดการตลาด (Marketing) คือเครื่องมือที่สำคัญในการทำธุรกิจทั้งเพื่อการสร้างแบรนด์การสื่อสารกับลูกค้า และที่สำคัญคือการสร้างผลกำไรที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตหากแต่ยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเทคโนโลยีก็มีความก้าวหน้าขึ้นมาอย่างมาก ดังนั้น การทำการตลาดด้วยวิธีเดิมๆก็อาจไม่สัมฤทธิ์ผลเหมือนอย่างที่เคยทำมาจึงทำให้นักการตลาดยุคใหม่มีการผสมผสาน “การตลาด” เข้ากับ “ข้อมูล” จนทำให้เกิดเป็น “เทคโนโลยีการตลาด หรือ MarTech” ที่ปฏิวัติวิธีการทำการตลาดแบบเก่าไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพให้สามารถทำการตลาดได้อย่างตรงจุด ตรงกลุ่ม ตรงตามความต้องการมากขึ้นกว่าเดิม โดยคุณจิตติพงศ์  เลิศประดิษฐ์ Founder บริษัท Marketing Tech Thailand Group

ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ผ่านระบบ E-Academy สามารถสมัครฟรี! ได้ที่ https://e-academy.ditp.go.th/ เพียงคลิกลิงค์แล้วกดเลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจเท่านี้ท่านก็สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/nea.ditp และ และ https://lin.ee/z4H3TCU หรือ @nea.ditp

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here