สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

เปิดประกวดราคางานจ้างเหมาบริการ

บริษัทจัดหาพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2566 – 2568

ตั้งแต่บัดนี้ – 23 สิงหาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-6788 – 93

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here