พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ ประธานกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ โดยมีวาระการทำงานเป็นเวลา 4 ปี นับเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านแรกของ NT ณ อาคารสำนักงานใหญ่ NT ถนนแจ้งวัฒนะ

ทั้งนี้ NT ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ม.ค.2564 จากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ทำให้วันนี้ NT เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลที่มีโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรมากที่สุด พร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารให้สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here