เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564   เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม   ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานมอบวัคซีนชิโนฟาร์มพระราชทานจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   โดย  พลตำรวจโทคำรณวิทย์   ธูปกระจ่าง   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   เป็นผู้รับมอบ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น

 

สืบเนื่องจากนี้ พลตำรวจโทคำรณวิทย์   ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ได้ตรวจดูความพร้อมในการบริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน  พร้อมเดินเยี่ยมสอบถามอาการหลังรับการฉีดวัคซีนแก่ผู้พักด้วยความใส่ใจเป็นอย่างดี   ซึ่งวันนี้ประเดิมฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1400 โดส แก่ บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลแพทย์รังสิตทำการฉีดวัคซีนและอำนวยการพยาบาล    ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  เป็นผู้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการฉีดวัคซีน ปทุมธานี สู้! ในครั้งนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here