เกี่ยวกับเรา
About us

TheGoodNews.asia

ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา พร้อมนำเสนอสกู๊ปคนเด่น คนดี คนดัง เรื่องราวที่น่าสนใจในเชิงสร้างสรรค์ ให้ได้ติดตาม โดย นักคิด นักเขียน ที่อยู่ในแวดวงการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์มากว่าสามสิบปี

ที่นี่...จึงเป็นชุมชนแห่งการสร้างสรรค์ แหล่งรวมคนดี มีฝีมือ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ที่จะสร้างกิจกรรม และข่าวสารที่ดี พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกหน่วยงาน องค์กร