เปิดศูนย์พักคอยฯตามมาตราฐานสาธารณสุข วัดเกริ่นกฐิน และ วัดคุ้งท่าเลา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พร้อมการสนับสนุนสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมอีก 71จังหวัดทั่วประเทศ  ที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19สูงขึ้น ในต้นเดือนสิงหาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรน่า 2019 หรือ  ศบค. จึงได้ประชุม (ครั้งที่ 11/2564)  ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ลงมติเพิ่มพื้นที่การควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่สีแดงเข้ม พร้อมขยายเวลาออกไป 1 เดือนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564   จากเดิม 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา  สมุทรปราการ สมุทรสาคร  เพิ่มอีก 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี  เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี  อ่างทอง  รวมเป็น 29 จังหวัด

ตามที่ ลพบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19  เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนั้น  ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ พลังของหน่วยงาน องค์กร วัด และชุมชน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation:CI ) ที่เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติและมาตราฐานทางสาธารณสุขเพื่อรองรับผู้ป่วยในชุมชน ญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง พื้นที่สีแดงและมีผลการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระดับสีเขียว ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ (Home Isolation) ให้มากักกัน ณ ศูนย์พักคอยฯ  ระหว่างรอส่งตัวไปรักษา  รอสำรองเตียงในโรงพยาบาล และยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปในชุมชนได้เป็นอย่างดี

การเปิดศูนย์กักกันตัวในชุมชน(Community Isolation:CI )

ในวันที่ 9 ส.ค.2564  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ได้เปิดศูนย์พักคอย 2 แห่ง ที่ วัดเกริ่นกฐิน และวัดคุ้งท่าเลา โดย พระครูสังฆรักษ์ภัทรภณ เขมปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน ได้มอบพื้นที่ศาลาปฏิบัติธรรมเขมปฺโญ  อาคารอเนกประสงค์ ของวัดเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ให้จัดเป็นศูนย์พักคอย สถานที่กักกันตัว  ในชุมชน โดยความร่วมมือของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนตำบลบ้านชี  เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ ญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่แพร่ระบาดระดับสีแดง โดยรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในระดับสีเขียว มีอาการไม่รุนแรง เพื่อพักคอยระหว่างส่งตัวไปรักษา ทั้งนี้ยังเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด -19 สร้างความปลอดภัยและความอบอุ่นในแก่ชุมชน


สำหรับศูนย์พักคอยฯ อาคารอเนกประสงค์ของวัด นี้  สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 120 คน มีสถานที่พักแยก ชาย หญิง เป็นอาคารที่แยกออกจากชุมชน  มีความเป็นเอกเทศใช้เส้นทางเข้าออกแยกออกจากวัด  สามารถบริหารจัดการ  บูรณาการด้านสาธารณสุขและมีความคล่องตัวในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล

และ ในการเปิดศูนย์พักคอยฯ วัดคุ้งท่าเลา ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี   พระมหาสุทธิศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดคุ้งท่าเลา มอบศาลาเพื่อจัดเป็นสถานที่กักกันตัวในชุมชน โดยอำเภอบ้านหมี่  สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันเปิดศูนย์พักคอย  สถานที่กักตัวในศาลาวัดคุ้งท่าเลา  เป็นที่พักขนาด 20 เตียง จุดพักคอยของผู้ติดเชื้อโควิด-19    ที่มุ่งเน้นที่ให้ประชาชนในแต่ละชุมชนของตำบลบางพึ่ง รวมถึงญาติพี่น้องที่ทำงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ต้องการกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาของตัวเอง ผู้มากักตัวเป็นผู้ที่มีผลตรวจโควิด-19 รอดูอาการ มีอาการไม่มากในระยะสีเขียวก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลหากกว่ามีอาการรุนแรงขึ้น

การสนับสนุนดูแลศูนย์กักตัวในพื้นที่ฯ

พระครูสังฆรักษ์ ภัทรภณ เขมปัญโญ เจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน  จัดสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น  กาแฟ,โอวัลติน,น้ำดื่ม,มาม่า,ขนมปัง และน้ำกระชายปั่นเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  มอบให้ผู้ป่วยที่ถูกกักตัวในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฯในการอำนวยการ ดูแลผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทุกคน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here