Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร MySQL 8.0 Administrators หลักสูตร MySQL สำหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้อบรมจะได้เรียนรู้การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ MySQL ตั้งค่าการจำลองแบบและความปลอดภัยดำเนินการสำรองและกู้คืนฐานข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นและกำหนดค่าเพื่อความพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การติดตั้งและกำหนดค่า MySQL Server และโปรแกรมไคลเอนต์ , เข้าใจองค์ประกอบหลักของสถาปัตยกรรม MySQL (the MySQL architecture) , สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้และรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ , แก้ไขปัญหาการชะลอตัวของเซิร์ฟเวอร์และปัญหาอื่น ๆ , Backup and recover MySQL database , กำหนดค่า Configure and administer a variety of replication topologies.

ระยะเวลาอบรม   :   5   Days
เริ่มอบรมเวลา : 09.00 – 17.00  น.

วัตถุประสงค์ :
•       ติดตั้ง MySQL server and client programs
•       อัปเกรด MySQL บนเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานอยู่
•       อธิบายสถาปัตยกรรม MySQL
•       อธิบายว่า MySQL ประมวลผล , จัดเก็บ , และส่งข้อมูลอย่างไร
•       กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ MySQL และ client programs
•       ใช้ server logs และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อตรวจสอบกิจกรรมฐานข้อมูล
•       Create and manage users and roles
•       ปกป้องข้อมูลของคุณจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทั่วไป
•       แก้ไขปัญหาการทำงานช้าของเซิร์ฟเวอร์และปัญหาทั่วไปอื่น ๆ
•       ระบุและเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาที่มีประสิทธิภาพต่ำ
•       กำหนดและใช้กลยุทธ์การสำรองข้อมูล
•       ทำการสำรองข้อมูลทั้งทางกายภาพและทางตรรกะของข้อมูลของคุณ
•       อธิบายการจำลองแบบ MySQL และบทบาทในความพร้อมใช้งานและความสามารถในการปรับขนาดได้สูง
•       กำหนดค่า simple and complex replication topologies
•       จัดการ Administer a replication topology
•       กำหนดค่าและจัดการ InnoDB Cluster

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
•       Cloud Administrators
•       Database Administrators
•       Database Designers
•       Web Administrators

และ เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : Administration  ( DBA )

ประโยชน์ที่ได้จากหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของ Oracle 12c R2 Database และความสัมพันธ์แต่ละ module ที่ติดต่อกันเองภายในและที่ติดต่อกับผู้ใช้หรือโปรแกรมภายนอก ผู้เข้าอบรมสามารถ install Oracle Database Server พร้อมทั้งสร้างฐานข้อมูลและ สร้าง module ภายในฐานข้อมูล รวมถึง การจัดการ monitor performance , database security, การจัดการ user และ การ backup & recovery เบื้องต้นได้

ระยะเวลาอบรม   :   3   Days
เริ่มอบรมเวลา  09.00 – 17.00  น.

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
•       Database Administrator (DBA)
•       SAP Implementer
•       System Engineer
•       Data Scientist
•       ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบบน Oracle Database 19c

แนะนำหลักสูตรต่อเนื่อง
•       Oracle Database 19c : SQL and SQL *Plus Programming
•       Oracle Database 19c : Master Backup & Recovery with RMAN

ตารางอบรมแบบ Public ประจำปี 2565 ดังนี้

•       July                  11  –  12 ; 15
•       October           11  –  12 ; 14
•       December       26  –  28

During  3  Days
Classroom : Private ; Public
Price  35,000   Baht / Person

Course : Online
Price  20,000   Baht / Person

รายละเอียดเพิ่มเติม
1.Thailand Training Center เปิดอบรมตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
2.หลักสูตรอบรม Oracle Database มีเวอร์ชั่น 11g , 12c , 18c  , 19c ผู้อบรมสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
3.ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกวันอบรมได้ ในกรณีที่ผู้อบรมไม่สามารถอบรมตามตาราง Schedule Training : 2022
4.ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรองจาก ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ทุกท่าน
5.ผู้เข้าอบรม ต้องนำ Computer มาเพื่อใช้ในการอบรม

เงื่อนไขการชำระเงิน 
1.ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์
2.ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
3.ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หากผู้อบรมต้องการหัก ณ ที่จ่าย กรุณาแนบมาด้วยพร้อมหลักฐานการชำระเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.ในกรณีผู้อบรมไม่สามารถเข้าอบรมตามตาราง Training 2022 ได้ ท่านสามารถเลือกวันที่ท่านสะดวกได้ตามต้องการ
2.ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองจาก Thailand Training Center ทุกท่าน
3.ผู้เข้าอบรมต้องนำ Computer มาเพื่อใช้ในการอบรม

ติดต่อเพื่อลงทะเบียนอบรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอภิรัฐ  โสภณมณี Mobile : 089-408-6789 Id Line : thaitc
E-Mail : thailandtrainingcenter@gmail.com   ; www.thailandtrainingcenter.net
Facebook : https://www.facebook.com/thailandtrainingcenter

ตารางอบรมประจำปี 2565

Group  :  Admin          (คลิก)   https://bit.ly/3mtNfw5

Group  :  Develop       (คลิก)   https://bit.ly/2WkJXAg

Group  :  Application   (คลิก)   https://bit.ly/2WiFYUY

Tutor OCA 12c           (คลิก)   https://bit.ly/3nmx2tI

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here