เอเซอร์ ส่งมอบ acerpure cool เครื่องฟอกและหมุนเวียนอากาศ แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  เพื่อใช้ในภารกิจงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV)

บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด สนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งมอบ acerpure cool เครื่องฟอกและหมุนเวียนอากาศให้แก่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำไปติดตั้งใช้ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม พื้นที่ปฎิบัติงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV)

นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “ด้วยคุณสมบัติของ acerpure cool ที่มีตัวกรอง 3 ชั้น ได้แก่ Pre-Filter, Activated Carbon Filter และ HEPA 13 Main Filterช่วยขจัดฝุ่น กลิ่นรบกวนต่างๆสามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3ไมครอนได้ 99.97% สามารถลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศด้วยประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียและไวรัสจาก AG+Silver Coated Filter สามารถเปิดใช้ระบบฟอกและหมุนเวียนอากาศได้พร้อมกันได้ในพื้นที่ถึง 80 ตร.ม ผนวกกับข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ระบุว่า Covid-19สามารถติดต่อได้ทางระบบการหายใจ (airborne) โดยการสูดเอาละอองลอย (aerosols) ที่มีไวรัสปนเปื้อนเข้าไป ทำให้เอเซอร์เล็งเห็นความสำคัญของการนำ acerpure cool มาใช้งานในสถานที่ หน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 เช่นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่เป็นโรงพยาบาลให้การรักษาผู้ติดเชื้อ เป็นศูนย์ฉีดวัคซีน และหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV) จะเป็นส่วนหนึ่งในให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานข้างต้น รวมถึงผู้มาใช้บริการได้รับอากาศบริสุทธิ์ในระหว่างอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการ”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here