ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ปรากฎการณ์ ที่พลิกโฉมโลกอย่างรวดเร็วและรุนแรงในหลายมิติอย่างคาดไม่ถึง ประเทศไทยก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่เช่นกัน ตั้งแต่ระบบการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะตลาดงานและแรงงานที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจน ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ ล้วนจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน องค์กรก็ต้องการพนักงานที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทักษะใหม่ ๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้

คุณลิลลี่ งามตระกูลพานิช ผู้จัดการประจำประเทศไทย แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เปิดเผยว่า “ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและประเทศไทยกำลังเริ่มฟื้นตัว กอปรกับภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง ประเทศกลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ตลอดจนการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม จากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้แนวโน้มอัตราการจ้างงานในครึ่งปีหลังก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

ดังนั้น แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย แมนพาวเวอร์ (Manpower) เอ็กซ์พีริส (Experis) และทาเลนท์ โซลูชันส์ (Talent Solutions) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการเฟ้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับองค์กรและหาตำแหน่งงานที่ใช่สำหรับทุกคน ได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่ดีที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอีกทางหนึ่ง จึงได้ผนึกกำลังร่วมกันคัดสรรตำแหน่งงานในสายงานต่าง ๆ อาทิ สายงานขายและการตลาด สายงานการผลิต สายงานไอที สายงานบัญชีและการเงิน สายงานบริการลูกค้า สายงานบริการทางการแพทย์และสุขภาพ สายงานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการของผู้สมัครงานและองค์กร ทั้งงานระยะสั้น งานชั่วคราว และงานสัญญาจ้างที่มีความต้องการแรงงานสูงขึ้น โดยคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับผู้หางาน และได้มอบพนักงานที่มีศักยภาพให้กับองค์กร ด้วยความเชื่อที่ว่า “พนักงาน หรือ Manpower” คือ พลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้น”

ทั้งนี้ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย นับเป็น 1 ใน 75 สาขาทั่วโลกของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจให้บริการจัดหาคน-จัดหางานระดับโลกมากว่า 70 ปี ที่ช่วยสร้างมูลค่ามหาศาลให้ผู้สมัครงานและองค์กร มาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก นอกจากจะหางานที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับคนนับล้านในทุกอุตสาหกรรม ทุกตำแหน่ง ทุกระดับตั้งแต่ระดับล่าง-ระดับผู้บริหารสูงสุดแล้ว ยังได้ร่วมพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ให้กับองค์กรหลายแสนแห่ง ภายใต้กรอบมนุษยธรรม และจริยธรรม จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจรรยาบรรณมากที่สุดในโลกเป็นปีที่ 13 และเป็นหนึ่งในบริษัทที่น่ายกย่องที่สุดในลิสต์ของ Fortune 500 เป็นปีที่ 20 ติดต่อกันและได้รับรางวัล “บริษัทที่ดีที่สุดในการทำงานเพื่อผู้หญิง” ในปี 2562 และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.manpowerthailand.com/th หรือเบอร์โทรศัพท์ 02 171 2399 หรือ อีเมล recruitmentthailand@manpower.co.th และทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here