นายจรัสพงศ์ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล ซอฟท์โปร จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดทำระบบประเมิน และการจัดการอบรมทางด้านจิตวิทยาสำหรับองค์การในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง แอล ซอฟท์โปร และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะจิตวิทยา ณ ห้องประชุมชั้น 18 อาคารล็อกซเล่ย์ คลองเตย เมื่อเร็วๆ นี้

นายจรัสพงศ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา คณะจิตวิทยา จุฬาฯ และบริษัท แอล ซอฟท์โปร ได้พัฒนาระบบแบบประเมินต่างๆ ร่วมกันอยู่แล้ว การเซ็นเอ็มโอยูในครั้งนี้เป็นการยืนยันว่าทั้งสององค์กรจะร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจรมากขึ้น จากเดิมที่ร่วมกันพัฒนาระบบประเมินและแบบทดสอบทางจิตวิทยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว สู่การขยายโอกาสเพิ่มการจัดการอบรมทางด้านจิตวิทยาแบบปฏิบัติจริงให้กับองค์กรต่างๆที่สนใจ ควบคู่ไปกับการใช้ระบบประเมินออนไลน์

ทั้งนี้ แอล ซอฟท์โปร ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประเมินผล ให้คำปรึกษา บริหารและบำรุงรักษาระบบ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการจัดทำและพัฒนาระบบประเมิน ระบบทดสอบผลบุคลากรออนไลน์ (Online Assessment) กับแบบประเมินที่หลากหลาย อาทิ แบบวัดเชาวน์ปัญญาทางการเรียนรู้ (IQ) แบบวัดเชาวน์อารมณ์สำหรับคนทำงาน (EQ) แบบวัดความเป็นผู้นำ (Leadership) แบบวัดคุณลักษณะด้านการขาย (Selling scale แบบวัดคุณลักษณะด้านการบริการ (Customer service scale) แบบวัดการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เป็นต้น รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหา หรือเพิ่มเติมโครงการการอบรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกและสังคมต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here