เนื่องด้วยวิกฤติโควิด19 ที่ดูท่าทีแล้วหนักข้อขึ้นทุกวัน จนขณะนี้มีกลุ่มผู้ป่วยโควิดขั้นรุนแรง(สีแดง)มากขึ้นเรื่อยๆ หนึ่งในอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติเหล่านี้ให้รอดชีวิตได้ก็คือ ถังออกซิเจน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน กำลังขาดแคลนเป็นอย่างมาก โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้องจึงได้เล็งเห็นประเด็นนี้เป็นสำคัญโดยร่วมทำงานกับกลุ่มอาสาสมัครเครือข่าย อันประกอบด้วย

1. เส้นด้าย – Zendai

2. ชมรมบัณฑิตอาสา เพื่อน้อง เพื่อชุมชน มมร.สธ.

3. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ริเริ่มทำ “โครงการยืมถัง” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการรับบริจาค หรือยืมถังออกซิเจนที่ไม่ได้ใช่แล้ว เพื่อนำไปหมุนเวียนช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยวิกฤติโควิดขั้นรุนแรง(สีแดง)โดยทางโครงการจะมีรถอาสาไปรับและส่งถังกลับถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสามารถนำมาส่งที่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง ตามที่อยู่

66/48 ถ. ประชาราษฎร์สาย1(สถานที่ตามลิงก์) https://maps.app.goo.gl/K6YqC5S4J9Wnwiyg6

โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้องและกลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือหรือช่วยในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารนี้เพื่อให้ถึงผู้ที่ต้องการช่วยเหลือ

” โครงการยืมถัง” … เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #จากหนึ่งชีวิตที่ปลอดภัยสู่หนึ่งชีวิตที่กำลังรอความช่วยเหลือ
#กราบใจทุกท่านที่ร่วมช่วยเหลือและส่งต่อ #ขอให้กุศลผลบุญส่งเสริมให้ท่านและครอบครัวพบเจอแต่สิ่งดีงาม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here