คุณ คะวะฮะระ เคอิจิโร่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด และ ทีมผู้บริหาร บริษัท โคเซ่ ประเทศไทย มอบเงินบริจาคมูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก โดยมี ผู้อำนวยการ สุเทพ เจือละออง  เป็นตัวแทนในการรับมอบเงิน  ณ อาคารส่วนจัดแสดงธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง โดยกิจกรรม Save the blue Project 2021 (เซฟ เดอะ บลู โปรเจค 2021)  เป็นโครงการที่ทาง โคเซ่ ประเทศไทย ได้จัดทำขึ้นมา ติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ถึง 11 ปี โดยเป็นโครงการที่สนับสนุน และร่วมมือกับทีม ศูนย์วิจัย และ พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ที่ทาง บริษัท โคเซ่ ประเทศไทย จำกัด  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ พร้อมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยและการเพาะพันธ์เพิ่มจำนวนปะการังให้กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ตามระบบ นิเวศน์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ใต้ท้องทะเลให้คงอยู่ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here