บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้รับแจ้งเรื่องมีผู้แอบอ้างใช้ชื่อ และตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของบริษัทฯ ภาพผู้บริหาร รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  โดยกระทำการติดต่อโดยตรง หรือผ่านช่องทาง Social Media เช่น กลุ่มไลน์ (Line Group)  กลุ่มไลน์ โอเพ่นแชท (LINE Open Chat)  และ เฟซบุ๊ก (Facebook) เพื่อชักชวนให้ประชาชนหลงเชื่อ โดยหลอกลวงให้บุคคลทั่วไปโอนเงินให้โดยอ้างว่าเป็นการทำภารกิจเพื่อให้ได้ผลกำไร ส่งผลให้มีผู้ถูกหลอกลวงและได้รับความเสียหายหลายราย

บริษัทฯ จึงขอแจ้งเตือนไปยังกลุ่มนักลงทุนและประชาชนทั่วไปให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว และขอยืนยันว่า บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ ในลักษณะดังกล่าวทั้งสิ้น และขออย่าหลงเชื่อการหลอกลวงดังกล่าว

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการเพื่อที่จะดำเนินคดีกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวให้ถึงที่สุด และต้องการนำตัวผู้กระทำผิดรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here