พีไฟว์กรุ๊ป  ร่วมมอบน้ำใจบริจาคตุ๊กตาให้แก่เด็กกำพร้าและยากจนกับกิจกรรม#ปันตุ๊กตาให้น้อง ในการอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็ก วัดสระแก้ว อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โดย พระครูปลัดสุวัฒนบันฑิตคุณ  (ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล) เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว

พีไฟว์กรุ๊ป ได้จัดทำกิจกรรมนี้ เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการทำงานและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนทุกๆ สังคม ในปีนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมแบ่งปันมอบตุ๊กตาให้น้องๆ เด็กกำพร้าและยากจนที่โรงเรียนวัดสระแก้ว เพื่อร่วมแบ่งปันคุณภาพชีวิตให้กับน้องๆ ได้มีรอยยิ้มและได้รับความรักความอบอุ่น เติมเต็มสิ่งที่ขาดให้น้องๆ ได้มีความสุขทั้งกายและใจ

สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าวัดสระแก้ว อ.ป่าโมก จ. อ่างทอง เป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและเด็กยากจนกว่า 2,000 คน ที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือจากผู้ที่มีจิตศรัทธามาร่วมแบ่งปันคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับน้องๆ ซึ่งกิจกรรมนี้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทคือ From Family to Family” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายช่วยเหลือสังคมและตอบแทนสังคมของ พีไฟว์กรุ๊ป. 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here