เข้าสู่วันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่าง “วันมาฆบูชา” ซึ่งตรงกับ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 กับนักแสดงสาวอารมณ์ดี  “มะปราง วิรากานต์ เสณีตันติกุล” มาพร้อมเรื่องดีๆ ในฐานะ Role Model คนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญในการทำบุญมาอย่างสม่ำเสมอ ย้ำชัดแนวคิด ธรรมะและหลากหลายกิจกรรมทางพุทธศาสนา สามารถปรับประยุกต์ใช้ และเคียงคู่คนไทยได้ในทุกสถานการณ์ …

ความสำคัญของ “วันมาฆบูชา”

สำหรับความสำคัญของวันมาฆบูชา ถือเป็นวันพระใหญ่ หรือที่เรารู้จักตอนเรียนว่าเป็น   “วันจาตุรงค สันนิบาต” เพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์ประทานหลักโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระธรรม แก่พระอรหันต์ ผู้เป็นเอหิภิกขุ ทั้ง 1,250 รูปที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย  แต่สำหรับตัวปรางเอง ปรางถือว่าเป็นอีกวันนึงที่เราให้ความสำคัญกับครอบครัว ตั้งใจว่าจะอยู่กับครอบครัว พาคุณตาคุณยาย คุณแม่และพี่ ไปทำบุญกัน นอกเหนือจากปกติที่เราจะไปทำบุญกับตัวเองหรือกับคุณแม่ แต่พอเป็นวันสำคัญ ปรางก็จะไปทำบุญทั้งครอบครัวค่ะ

 นิยามการทำบุญของตัวเอง

ปรางจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการทำบุญอยู่เสมอ สำหรับปรางการทำบุญคือการทำให้เราสบายใจ ไม่ใช่ทำบุญเฉพาะช่วงที่ทุกข์ใจ อย่างเวลาที่เราสบายใจเราก็ทำบุญโดยปกติ ทำเป็นกิจวัตรสม่ำเสมอ การทำบุญไม่ใช่แค่การเข้าวัด  หรือทำบุญทางพุทธศาสนาเท่านั้น แต่เราสามารถทำบุญให้กับคนรอบข้าง คนในครอบครัว ได้หมดค่ะ

กิจกรรมทางพุทธศาสนาที่มุ่งเน้น

การทำบุญของปรางอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ คือ การสวดมนต์ภาวนา และปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านค่ะ แต่ถ้าในกรณีพิเศษ  แบบมีความตั้งใจในการเสาะแสวงหา ปรางจะชอบทำบุญในเรื่องของการศึกษา เรื่องของการบวชเรียน อย่างที่ไหนมีการเรียนการสอนของพระสงฆ์ หรือขาดเหลือเรื่องอะไร ตรงนี้ปรางจะพยายามเสาะแสวงหาที่จะทำค่ะ

เยาวชนในยุคปัจจุบันกับการทำบุญ

สังคมปัจจุบัน  เท่าที่ปรางสังเกตเวลาไปทำบุญตามที่ต่างๆ ก็จะเห็นว่ามีเยาวชน วัยุรุ่น หรือเด็กๆ ไปทำบุญกันอยู่นะคะ บางคนก็จะมาพร้อมครอบครัว พร้อมคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่า               ชื่นใจในฐานะชาวพุทธ แต่ถามว่าน้อยลงกว่าสมัยรุ่นปรางหรือไม่ ก็น่าจะน้อยลงบ้าง ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และสถานการณ์ต่างๆในสังคมที่เกิดขึ้น ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนเดินทางไปเข้าวัด หรือทำบุญในรูปแบบต่างๆลดลง

การทำบุญแบบ New Normal

ในส่วนของการทำบุญแบบ New Normal ยังไงเราก็เลี่ยงที่จะไม่เข้าวัดโดยตรงไม่ได้ เราก็จะมองประเด็น เน้นตรงที่เครื่องไทยทานที่จะถวายพระ ก็จะเลือกแบบของใช้ที่มีความจำเป็นในยุคนี้ อย่างเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย อะไรก็ตามที่สามารถป้องกันโรคให้กับท่านได้ เราก็ควรเน้นตรงนี้ เพื่อที่จะได้ให้ท่านได้ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านเอง รวมทั้งนำของจำเป็นเหล่านี้ ไปวางตามจุดต่างๆภายในวัด ให้ญาติโยมที่เข้ามาทำบุญได้ใช้เพื่อควบคุมโรค ซึ่งตรงนี้เป็นวิธีง่ายๆอย่างแรกที่เราสามารถทำได้ ณ ตอนนี้  อย่างที่สอง เราต้องดูแลตัวเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ วิธีป้องกันโรค และที่สำคัญคือ การเลือกวัด หรือสถานที่ที่จะไปทำบุญมากขึ้นกว่าเดิมด้วย เลือกที่ๆไม่แออัด หรือมีคนไปทำบุญกันเยอะๆ ต้องไม่ลืมที่จะคัดกรองตัวเองและคนในครอบครัวของเราก่อนในสถานการณ์แบบนี้

เชิญชวนร่วมทำบุญในวันมาฆบูชา

เนื่องในวันมาฆบูชา ปรางก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคน ถ้ามีโอกาสก็ให้มาร่วมทำบุญกันค่ะ และก็ต้องไม่ลีมที่จะปกป้องตัวเอง ในยุคที่ไวรัส COVID-19 ระบาดกันด้วย ที่สำคัญต้องป้องกันไปถึงพระสงฆ์ในวัดที่เราจะไปทำบุญกันด้วย  ในเรื่องการจัดเตรียมอาหาร หรือของถวายพระต่างๆ เราต้องป้องกัน ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด ตั้งแต่ช่วงที่เราจัดเตรียม เพราะเวลาที่เราถวายแด่พระสงฆ์ เราก็จะรู้สึกสบายใจไปด้วย ในส่วนของการเวียนเทียน เราก็จะเน้นในเรื่องการเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย งดพูดคุย ซึ่งก็จะส่งให้เราสงบ และมีสมาธิในการประกอบศาสนกิจไปในตัว การนั่งฟังเทศน์ ก็จะช่วยให้เรามีความสำรวมกาย วาจา ใจ เพิ่มมากขึ้น ถือว่ากลายเป็นเรื่องที่ดี สำหรับการทำบุญในยุค New Normal แบบนี้  แต่ถ้าไม่พร้อมจริงๆ หรือไม่อยากเสี่ยงออกไปทำบุญข้างนอก เดี่ยวนี้เราสามารถทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาทางออนไลน์ได้ อาทิ การเวียนเทียนผ่านเวปไซต์ที่จัดให้มีกิจกรรม การเปิดไลฟ์สดฟังเทศน์  แต่บางท่านอาจไม่คุ้นเคยกับที่ปฏิบัติมา เราก็สามารถเวียนเทียน สวดมนต์ไหว้พระที่บ้านได้ค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here