“แนะnow” ร่วมกับ “Thai PBS” และ “ALTV ช่อง 4” จัดอีเว้นต์ “แนะnow ค้นหาพรสวรรค์ สานฝันสู่อาชีพ : Open Eyes Open House เสวนา 4 กูรูดัง ฉายภาพแนวโน้มเทรนด์อาชีพโลกอนาคต

“แนะnow” มัลติแพลตฟอร์มพัฒนาเยาวชนจากรากฐานให้รู้จักตัวเอง ได้รับการสนับสนุนจาก ”กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” จับมือ “Thai PBS” และ “ALTV ช่อง 4” จัดกิจกรรมพิเศษเสวนาออนไลน์ “แนะnow ค้นหาพรสวรรค์ สานฝันสู่อาชีพ : Open Eyes Open House” ดึง 4 กูรูแวดวงการศึกษาและธุรกิจแถวหน้าของไทย ร่วมพูดคุยฉายภาพอนาคต บอกแนวโน้มของวันข้างหน้า ชี้หนทางสู่โอกาสในโลกยุคใหม่ พร้อมชวนสัมผัสเทรนด์อาชีพแห่งอนาคตฝั่ง “สายอาชีพ” หรืออาชีวะ ผ่านบทวิเคราะห์จุดแข็ง 34แบบ 4 บ้านพรสวรรค์ ในคอนเทนต์ “แนะnow Season 2 Vocational Series” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00-16.30 น. ทาง “ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก” และบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทาง

ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวถึงสาระหัวข้อ “การเรียนรู้เพื่อโลกยุคใหม่ การสร้างผู้ใหญ่เพื่อรับมืออนาคต” ว่า โดยปกติแล้วในมุมมองของการจัดการศึกษา เด็กจำเป็นจะต้องได้รับ Skill Mapping หรือแผนที่ชีวิตสำหรับการก้าวไปสู่โลกอนาคต แต่ด้วยแนวโน้มของโลกยุคใหม่ที่มีความผันผวนจากหลายปัจจัย ประกอบกับความแตกต่างที่เด็กแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน ภาคการศึกษาจึงต้องเลือกลงทุนกับอนาคตให้เด็กอย่างถูกทางและถูกประเภท โดยใช้การมองว่าทักษะในแต่ละช่วงวัยควรมีอะไร หนึ่งคือต้องมีทักษะการเขียนอ่าน สองคือทักษะในการตัดสินใจ สามคือทักษะการวิเคราะห์ สี่คือทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และส่วนที่ห้าที่เพิ่มมาคือทักษะทางดิจิทัล รวมถึงต้องดำเนินการผ่านวิธีการที่สร้างประสิทธิภาพ เช่น การสร้าง Future of Skill ในแต่ละช่วงชั้น, การทำแคมป์ให้เกิดการลองและรู้จักกับอาชีพต่าง ๆ หรือใช้ดาต้าเข้ามาสอนเพื่อวัดแววและลงทุนได้ตรงกับความถนัดของเด็ก ทั้งในกลุ่ม Brain ที่ถนัดใช้ความคิด และกลุ่ม Hand-on ที่ถนัดการลงมือทำ

ด้าน รศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม ประธานหลักสูตรปริญญาเอก การแนะแนวและปรึกษาเชิงจิตวิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวเสริมในประเด็น “ชี้โอกาสเด็กไทย ในเทรนด์โลก” ว่า แนวโน้มของโลกในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งความย่ำแย่ในด้านเศรษฐกิจที่ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว การก้าวสู่สังคมของผู้สูงวัย และสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับทั้งผลกระทบและความพยายามฟื้นฟูจากเทคโนโลยี ซึ่งความเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ด้านต่างสอดคล้องกับเทรนด์ของตลาด ทั้งในไทยและนานาชาติที่ต่างต้องการแรงงานค่อนข้างมาก โดยเฉพาะสายอาชีพช่างอุตสาหกรรม บริการการขนส่ง และงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องพัฒนาตามเทรนด์เหล่านี้ ทั้งรัฐบาลที่มีบทบาทการสนับสนุนการศึกษา หน่วยงานเอกชนที่ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันการศึกษาที่ต้องพัฒนาหลักสูตรผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพ รวมถึงสถาบันครอบครัว ที่ควรสนับสนุนเด็กให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ

โดยที่ รศ.เจษฎา บุญมาโฮม กรรมการกลาง สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวสนับสนุนประเด็นดังกล่าวว่า มาตรการทางวิชาการที่สมาคมฯ ใช้คือ “รู้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ” หรือคือการผลักดันให้เด็กรู้จักตัวเอง รู้จักงาน และสามารถปรับตัววางแผนชีวิตเองได้ ซึ่งในเทรนด์ของโลกยุคใหม่ เด็กจำเป็นต้องเข้าใจถึงเรื่องงานเรื่องอาชีพในช่วงวัยที่เร็วกว่าเดิม รวมทั้งต้องทลายความเชื่อและค่านิยมสายงานอาชีวะด้วย ด้วยการให้เด็กได้เห็นถึงกระบวนการศึกษาที่มีหลากหลายช่องทาง ผ่านการเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกงานตามความสนใจและถนัด ให้ได้ลอง ได้รับประสบการณ์มากขึ้น และได้รู้ว่างานนี้ใช่หรือไม่ใช่ตัวตนของตัวเอง อีกทั้งด้วยมิติของกระบวนการแนะแนวที่ผูกพันกันหลายด้าน หน่วยงานการศึกษาจึงต้องค่อย ๆ ประคับประคองและปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะคิด กล้าปฏิบัติ นำไปสู่การมีอาชีพและสามารถรับผิดชอบได้ทั้งตัวเองและสังคม

ทางด้าน นางสาวนลินทิพย์ แก้วอำไพ รองประธานอาวุโส Outsourcing Recruitment Services บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด ได้กล่าวถึงข้อมูลความต้องการของตลาดยุคใหม่ผ่านหัวข้อ “เจาะวิชาอนาคต สู่อาชีพยุคหน้า” ว่า นอกเหนือจากที่ต้องเข้าใจในตัวเองแล้ว เด็กยังต้องทำความเข้าใจภาคธุรกิจของประเทศไทยด้วย เช่นในการวางนโยบาย New S-curve ของรัฐที่เป็น 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต คือสิ่งที่สะท้อนว่าผู้ประกอบการในตลาด ต่างต้องการบุคลากรด้านนี้อย่างมาก จุดนี้ถือเป็นวิถีทางของการเรียนอาชีวะสมัยใหม่ที่ถูกที่ถูกทาง ที่เด็กต้องรู้จักตลาด รู้จักตัวเอง แล้วเลือกเรียนในจุดที่สร้างมูลค่าและรายได้ให้กับตัวเอง เช่นในอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่ต้องการทักษะด้านอีคอมเมิร์ซ คลาวด์ สมาร์ทซิตี้ หรือด้านหุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรม (Robotics) ที่ต้องการทักษะการพัฒนาเครื่องจักร ที่จะเข้าไปมีบทบาทให้ภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจสามารถขับเคลื่อนต่อไปโดยไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

นางสาวรุสนันท์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม หรือ “ครูพี่บิม” – Gallup Certified Strengths Coach กล่าวเสริมว่า จุดร่วมสำคัญของกิจกรรม Open Eyes Open House คือการแนะแนวจากผู้รู้ให้เด็กได้เห็นถึงแนวโน้มของอาชีพการงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงความสำคัญในการสื่อสารให้เด็กตระหนักถึงความรู้จักตัวตน เพื่อเลือกหนทางที่ใช่ให้ตัวเอง จากช่องทางและวิธีการที่มีอยู่หลากหลาย หนึ่งในนั้นคือการใช้เครื่องมือ Strengths Finderหรือแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อค้นหาพรสวรรค์ แล้วนำพรสวรรค์ในตัวมุ่งไปสู่การพัฒนาให้กลายเป็นจุดแข็ง โดยการเติมความรู้ทักษะเข้าไป และฝึกฝนพร้อมนำไปใช้อย่างตรงจุดถูกเวลา ในคอนเทนต์ “แนะnow Season 2 Vocational Series” จึงได้นำเสนอทั้งแนวโน้มของสายอาชีพ รวมถึงแยกแยะพรสวรรค์ออกเป็น 4 กลุ่มหรือ 4 บ้าน ทั้ง บ้านมือ, บ้านปาก, บ้านใจ และบ้านสมอง เพื่อให้เด็ก ๆ ตอบโจทย์ได้ทั้งความต้องการของตัวเอง และความต้องการของโลกในอนาคตโดยไม่หลงทาง

รับชมคอนเทนต์ แนะnow Season 2 Vocational Series ได้ทาง “ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00-16.30 น. และติดตาม “แนะnow”ให้ครบทุกช่องทาง ได้ทั้ง YouTube Channel “แนะnow”, Facebook Fanpage: แนะnow , Line@ “แนะnow” , และ Instagram “แนะnow.ig”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here