วัยสูงอายุ เป็นวัยที่มีความถดถอยในหลายด้าน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ หากผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้องหรืออยู่ในที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม จะทำให้ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะที่เสี่ยงและมีอาการทรุดตัวลงได้ง่าย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวผู้สูงอายุเองและครอบครัว

ESE – Elderly Services Excellence เป็น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมาตรฐานระดับพรีเมี่ยม ที่ปราถนาจะส่งมอบประสบการณ์แบบพรีเมี่ยมในการให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย โดยมุ่งเน้นที่จะยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและผู้ป่วย ในทุกๆอิริยาบถของทุกช่วงเวลา ESE – Elderly Services Excellence ให้ความสำคัญในรายละเอียดการคัดเลือกบุคลากร ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย เราใส่ใจในการฝึกฝนและดูแลมาตรฐานของการบริการ เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้รับบริการที่เป็นเลิศ ในราคาที่จับต้องได้ นับตั้งแต่การต้อนรับที่อบอุ่น สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในศูนย์ฯที่ทันสมัย มีการออกแบบที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยรวมถึงการดีไซน์ห้องพักที่เรียบหรู มีเอกลักษณ์ และเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและผู้ป่วย ที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี

คุณธัญรดี กองมณี ผู้บริหาร ESE – Elderly Services Excellence เผยว่า “ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมาตรฐานระดับพรีเมี่ยม ESE – Elderly Services Excellence แห่งนี้  ตั้งใจและมุ่งเน้นด้านการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมให้การดูแลฟื้นฟู สุขภาพกายและสุขภาพใจ โดยทาง ESE – Elderly Services Excellence ตั้งเป้าหมายให้เป็นสถานที่ให้การบริการและการดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยสมองเสื่อม ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่ตอบโจทย์การดูแลในยุคของนิวนอร์มอลอย่างดี และปลอดภัยที่สุด ด้วยทีมผู้ให้บริการวิชาชีพ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักศิลปะบำบัด นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด รวมถึง ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอย่างถูกต้อง จึงทำให้ ESE – Elderly Services Excellence ได้รับความไว้วางใจจากทางครอบครัวของผู้สูงอายุในการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพราะเรามุ่งเน้นที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้กับคนที่คุณรัก ด้วยการดูแลที่จริงใจ และการรักษามาตรฐานไว้ให้ดีที่สุด”

“หากกล่าวถึงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หลายคนคงมีความคิดเห็นและความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป บางครั้งรู้สึกกลัว หรือรู้สึกผิดกับการนำผู้สูงอายุ หรือคนที่ตัวเองรักมาอยู่ศูนย์ดูแลฯ ด้วยข้อจำกัด และการเข้าใจสภาพแวดล้อมทางสังคม ศูนย์ฯ ESE แห่งนี้ จึงสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือ ให้ความรู้สึกกลัวหรือความรู้สึกผิดที่มีนั้นหมดไป ด้วยการบริการที่เป็นเลิศ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญแต่ละแขนง เรียกได้ว่าเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับท่าน ให้ชีวิตของท่านมีความปลอดภัยและได้รับการบริการและการดูแลที่เป็นพิเศษแด่คนที่คุณรัก” คุณธัญรดี กล่าวทิ้งท้าย

การเปิดให้บริการของ ESE – Elderly Services Excellence เป็นการรวมตัวกัน 3 พาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจ และการบริการที่เป็นเลิศอย่างมากที่สุด ได้แก่

คุณธัญรดี กองมณี ผู้บริหาร ESE – Elderly Services Excellence อดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ได้นำประสบการณ์การดูแลผู้โดยสารและการให้บริการบนเครื่องบิน มาสร้างมาตรฐานการบริการสุดพรีเมี่ยมให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทำให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้รับการบริการอย่างดีที่สุดในทุกช่วงเวลาในการอยู่ศูนย์ดูแลฯ

คุณชนนี ปีตะนีละผลิน ผู้บริหาร ESE – Elderly Services Excellence สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต คณะแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาต่อหลักสูตรนักศิลปะบำบัดวิชาชีพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสมาคมศิลปะบำบัดแห่งประเทศแคนาดา สถาบัน CiiAT ภายใต้ชื่อหลักสูตร The International Program in Clinical Art Therapy in Thailand (IPATT)  ทำให้ศูนย์แห่งนี้นอกเหนือจากการดูแลด้านร่างกาย ESE – Elderly Services Excellence ยังมุ่งเน้นการดูแลด้านจิตใจเพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ รวมทั้งการนำศิลปะบำบัดมาใช้ร่วมกับการให้บริการ

คุณอาภาภรณ์ ศิระวงษ์ ผู้บริหาร ESE – Elderly Services Excellence และ นักกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapist) มุ่งเน้นด้านการนำกิจกรรมต่างๆ มาร่วมกับการรักษารักษาเพื่อให้การรักษาและฟื้นฟูมีประสิทธิภาพมากที่สุด สู่การเป็นจุดแข็ง และ unique selling point ของศูนย์ เป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วย ด้วยบริการอันเป็นเลิศ พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ให้แข็งแรง ผ่อนคลายความเครียดและมีความสุข

ESE – Elderly Services Excellence ให้การบริการดูแลและฟื้นฟู แก่ ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคทางสมอง ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต สมองเสื่อม โดยเน้นการดูแลในด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยเทคนิคการทำศิลปะบำบัด ปรึกษาด้านสุขภาพจิต กิจกรรมบำบัด

– บริการเหนือระดับ โดยทีมชำนาญการ

– มีพยาบาลและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลตลอด 24 ชม.

– มีนักศิลปะบำบัด นักสุขภาพจิต นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ทีมโภชนาการ เภสัชกร ดูแลอย่างใกล้ชิด

– ห้องพักดีไซน์หรูหรา ตกแต่งเพื่อผู้สูงอายุ บรรยากาศอบอุ่น สะอาด ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ

และยังบริการให้คำปรึกษาในการเปิดศูนย์ฯ สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ

ESE – Elderly Services Excellence ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้าน Motown Brio ถนนเลียบคลองปะปา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ใกล้กับโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โรงพยาบาลเวิลเมดิคอล โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น หากท่านต้องการ สถานบริการที่ดูแลผู้สูงอายุ สำหรับ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุสมองเสื่อมหรือผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ให้บริการด้วยมาตรฐานการบริการระดับพรีเมี่ยม โดยสามารถทำการติดต่อนัดหมาย ได้ที่ 096-391-9822 หรือ Line : @ese.official

นอกจากนี้ ESE – Elderly Services Excellence มีบริการให้คำปรึกษาในการดำเนินการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รองรับการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นธุรกิจและเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกอย่างมากที่สุด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Call Center : 096-391-9822 และ https://esewellnesscenter.com   หรือ Line : @ese.official

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here