โอกาสมาถึงแล้ว! เปิดพื้นที่แข่งขันสำหรับ Maker ไทยในการออกแบบและสร้างต้นแบบคอมโพสิทด้วยเทคโนโลยี 3D Printing เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ใกล้ชิดผู้เชี่ยวชาญ พร้อมต่อยอดนำเสนอผลงานในหลากหลายเวที

“War of Innovation Makers: 3D Printing Technology Design Competition”
โดย ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

พบกับบริการของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดพื้นที่ในการเรียนรู้เทคโนโลยีและต่อยอดการสร้างต้นแบบนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี Composite 3D Printing

“A Successful Approach to Corporate Innovation”โดย อ.อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด และการขายชั้นสูง

เสวนาพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อทางรอดของอุตสาหกรรมไทย”
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
-ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
-คุณธาตรี สารีบุตร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
-รศ. ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
-ดร.พสุ สิริสาลี นักวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช.

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง MR 211 ไบเทค บางนา
ลงทะเบียนได้ที่ shorturl.at/uzOQV

รับสมัครจำนวนจำกัด! เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 10 ท่าน ต่อยอดกิจกรรม Workshop และสร้างชิ้นงาน Prototype พร้อมโอกาสร่วมโชว์ผลงานในงาน BCG Health Tech Thailand ฟรี!

สอบถามเพิ่มเติม: คุณปวริศา 02-5646310 ต่อ 101 มือถือ 090 9713631 E-mail:marketing@decc.or.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here