วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ(Executive Program Restaurant Management for Startups) ระหว่างวันที่ 17 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพ ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการร้านอาหารขนาด SMEs แบบเจาะลึกทุกภาคส่วนงาน อาทิเช่น กฎหมาย การบริหารงานบุคคล การออกแบบร้าน การหาทำเลที่ตั้ง การควบคุมต้นทุน การออกแบบเมนู  กลยุทธ์การตลาด การขาย รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบบ่อยในธุรกิจร้านอาหาร  เป็นต้น โดยเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด และเทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม พร้อมเสริมมุมมองธุรกิจด้วยการศึกษาดูงานร้านอาหารตัวอย่างตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ โดยผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยดุสิตธานี

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุสิตธานี โทร.02-721-8469-70 และ 092-2542018 (คุณลภัสรดา)  และอีเมล: laphatrada.pi@dtc.ac.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://dtc.ac.th/event/executive-program-restaurant-management-for-startup/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here