หน้าแรก PR News การศึกษา/อบรม-สัมมนา

การศึกษา/อบรม-สัมมนา

AUA ส่งต่อความรู้ทางภาษา มอบหนังสือเสียงแก่ผู้พิการทางสายตา กิจกรรม “AUA Read for the Blind” ในโอกาสครบรอบ 70 ปี

นายเอกพงษ์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) เผยว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปี เอยูเอได้ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนทุกคน และยังคำนึงถึงการสร้างโอกาสทางภาษาให้กับกลุ่มผู้พิการ เพื่อแสดงถึงการทำตามพันธกิจเป็นประตูแห่งโอกาสที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษได้ โดยในโอกาสกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ‘AUA 70th Anniversary’ ทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเอยูเอ จึงได้ร่วมกันดำเนินแคมเปญเพื่อสังคม Read for the Blind สร้างสื่อการเรียนรู้รูปแบบหนังสือเสียงให้แก่ผู้พิการทางสายตาใน...

เครือข่ายทางวิชาการฯจัดประชุมแห่งชาติในด้านเวชศาสตร์ความงาม แพทย์ทางเลือกและวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพครั้งที่ 5

เครือข่ายทางวิชาการของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลคลินิก สมาคมที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ความงาม เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทยมากกว่า 40 สถาบัน ร่วมกันจัดงานประชุมแห่งชาติในด้านเวชศาสตร์ความงาม แพทย์ทางเลือกและวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพครั้งที่ 5 : The 5" SMART  (The Fifth Synergistic Meeting of Aesthetic, Alternative, Anti-Aging,...

“กตป.” จับมือ “ม.ธรรมศาสตร์” ลงพื้นที่ภาคเหนือ – เชียงราย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ศึกษาผลกระทบต่อผู้บริโภคหลัง 2 ยักษ์ค่ายมือถือ ทรู – ดีแทค หลังควบรวมกิจการ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ โรงแรมเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย นางสาวอารีวรรณ จตุทอง  กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เรื่อง เงื่อนไข/มาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภายหลังการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ทรู) และบริษัท...

ทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขโลก เลดี มิเรลล์ และ เซอร์ เดนนิส กิลลิงส์ มุ่งส่งเสริมผู้นำแห่งอนาคตในวงการสาธารณสุข

มูลนิธิปาสเตอร์ สหรัฐอเมริกา (Pasteur Foundation US) และ สถาบันปาสเตอร์ (Institut Pasteur) มีความยินดีที่จะประกาศมอบทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขโลก เลดี มิเรลล์ และ เซอร์ เดนนิส กิลลิงส์ (Lady Mireille and Sir Dennis Gillings Global Public Health Fellowships) ประจำปี 2566 โดยผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์จะมีโอกาสได้รับความรู้ทางธุรกิจและการเงินเพิ่มเติม...

คุณอยากจะเป็นหมอใช่ไหม? ลองมาดูรายวิชาระดับมัธยมศึกษาที่สามารถช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายนั้นได้

คุณอยากจะเป็นหมอใช่ไหม? ลองมาดูรายวิชาระดับมัธยมศึกษาที่สามารถช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายนั้นได้ โดยคุณ คอร์รีน วิช ผู้อำนวยการด้านการรับสมัครนักศึกษานานาชาติคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ (St. George’s University: SGU) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาคนไทยที่สนใจประกอบอาชีพทางการแพทย์นั้น การเลือกเรียนรายวิชาระดับมัธยมศึกษามีผลสำคัญต่ออนาคตของพวกเขาอย่างยิ่ง ไม่สำคัญว่านักเรียนจะจบระดับมัธยมศึกษาภาคไทย A Levels หรือหลักสูตร IB เมื่อต้องการเป็นแพทย์ นักเรียนต้องมีรากฐานรายวิชาสำคัญที่แข็งแรง ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ การทำความเข้าใจในความเกี่ยวข้องของวิชาเหล่านี้กับการแพทย์ รวมถึงการตระหนักว่าวิชาเหล่านี้จะถูกขยายความเพิ่มมากขึ้นอย่างไรในคณะแพทยศาสตร์...

ถอดรหัสความสำเร็จ โครงการโรงเรียนดีมีทุกที่ เพิ่มพลังบวกในสังคม สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

เป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว ที่ทางโครงการโรงเรียนดีมีทุกที่ ซึ่งจัดทำโดยมูลนิธิเอเชีย และเหล่าพันธมิตร ได้ร่วมกันค้นหาโรงเรียนที่มีผู้อำนวยการเป็นผู้นำทางวิชาการ ได้รับการสนับสนุนให้มีการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษา และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ จากทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดพลังบวกในสังคม และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสรุปถอดบทเรียนได้ 3 ข้อ ที่เป็นปัจจัยทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จคือ 1)การใช้หลักบวร (บ้านวัดโรงเรียน), 2)ทักษะการอ่านออกเขียนได้ และ 3)ผู้นำทางวิชาการที่ยอดเยี่ยม ดร.รัตนา แซ่เล้า เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและวิจัย...

อินโดรามา เวนเจอร์ส ผนึกกำลัง SEAMEO SEPS ต่อยอดการเผยแพร่หลักสูตร “Waste Hero Education” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 11 กรกฎาคม 2566 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จับมือกับศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาด้านการจัดการขยะและการรีไซเคิลในโรงเรียนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแนวคิดเชิงปฏิบัติในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและการส่งมอบสื่อการเรียนรู้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย "Waste Hero" ซึ่งประกอบด้วย แผนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นกิจกรรม จำนวน 19 บทเรียน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ...

สมาคมการตลาดฯ แนะธุรกิจปรับแผน รับมือกับ 4 เทรนด์การตลาด “การตลาดรู้ใจ การตลาดเชื่อมโลก การตลาดจริงใจ การตลาดพร้อมปรับ”

นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ พร้อม ผศ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล อุปนายก ฝ่ายกิจกรรมการสื่อสารและการตลาดยั่งยืน เผย 4 เทรนด์การตลาด ที่ทำให้ธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ให้ทันความต้องการของผู้บริโภค แนะกลยุทธ์เชิงก้าวหน้าสำหรับการ "ปรับเปลี่ยนและปฏิรูปแนวคิด" สู่ความสำเร็จของผู้บริหารในโลกการตลาดยุคใหม่ กรุงเทพฯ – 6 กรกฎาคม 2566 :...

- Advertisement -

Latest Articles