หน้าแรก PR News นวัตกรรม/เทคโนโลยี/ไอที

นวัตกรรม/เทคโนโลยี/ไอที

“กรมเจ้าท่า”ยกระดับมาตรฐานกองเรือไทยสู่สากล สร้างความเชื่อมั่นระบบโลจิสติกส์ไทยในเวทีการค้า

กรมเจ้าท่า โดยสำนักมาตรฐานเรือ ยกระดับกองเรือไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล ปรับโครงสร้างบริหาหน่วยงานปฏิบัติการ  เพิ่มความชัดเจน ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ คุมเข้มใบอนุญาตผู้ประกอบการเข้าจดทะเบียน-ใบอนุญาตใช้เรือ  ตามหลักเกณฑ์กฎหมายไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นระบบโลจิสติกไทยเข้มแข็งพัฒนาเศรษฐกิจเติบโตยั่งยืน กรมเจ้าท่า โดยสำนักมาตรฐานเรือ มีภารกิจหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสภาพเรือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ประจำเรือ เพื่อออกใบสำคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ การตรวจอนุมัติแบบแปลนเรือให้เป็นไปตามกฎหมาย หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ตลอดจนติดตามการปรับปรุงแก้ไขอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง การตรวจเรือสำหรับเรือต่างประเทศที่เดินเรือเข้ามาในน่านน้ำไทยตามกฎหมาย หรืออนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนการกำหนดมาตรฐานเรือ อุปกรณ์ประจำเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การกำหนดหลักเกณฑ์และกำกับดูแลองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย อย่างไรก็ตาม...

วว./สอวช. ร่วมหารือภาคเอกชนจีน ศึกษาแนวทางการพัฒนา E-Commercial and Innovation Park

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมด้วย ดร.อาภากร   สุปัญญา  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม  และผู้บริหาร วว. ร่วมประชุมหารือในโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา E-Commercial and Innovation Park (ECIP) กับ ดร.กิติพงศ์  พร้อมวงศ์ ...

วว. จับมือ EXIM BANK / CEA จัดโครงการ SMEs Export Studio 2566 สนับสนุน SMEs สร้างแบรนด์แข่งขันในตลาดโลก

ดร.อาภากร  สุปัญญา  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  (EXIM BANK) และนายอินทพันธุ์  บัวเขียว รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ SMEs Export Studio 2566  โอกาสนี้ ดร.รัชนีวรรณ...

“ถิรไทย” คว้างาน กฟผ. ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ขนาด 333.33 MVA 500 KV มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท

ถิรไทย หรือ TRT เดินหน้าคว้างานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับคำสั่งซื้อจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 333.33 MVA 500 KV Power Transformer จำนวน 14 เครื่อง โดยใช้ในโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า...

ดีป้า ผนึกกำลัง สทท. เดินหน้าติดอาวุธดิจิทัลผู้ประกอบการ ชูแพลตฟอร์มแห่งชาติ ThailandCONNEX บูมท่องเที่ยวไทย

ดีป้า ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสัมมนาพิเศษ ยกระดับ Up Skill: “เครื่องมือดิจิทัล และกลยุทธ์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย” เพื่อเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จัดกิจกรรมสัมมนาพิเศษ ยกระดับ Up Skill: “เครื่องมือดิจิทัล และกลยุทธ์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเปิดเมือง...

Mambu ขยายความร่วมมือกับ Google Cloud ผนึกกำลังสร้างพันธมิตรเพื่อขยายการให้บริการ Cloud Banking

Mambu ขยายพื้นที่บน Google Cloud Marketplace ดันสถาบันการเงินย้ายจากระบบธนาคารดั้งเดิมสู่ระบบคลาวด์ กรุงเทพฯ, 6 กรกฎาคม 2566 - Mambu ผู้นำด้านบริการระบบซอฟต์แวร์ธนาคารบนคลาวด์ หรือ SaaS Cloud Banking ประกาศขยายความร่วมมือการให้บริการบน Google Cloud Marketplace เพื่อเป็นการเปิดประตูให้กับทั้ง FinTech ธนาคารรูปแบบใหม่ และธนาคารแบบดั้งเดิม...

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ มหาวิทยาลัยมหิดลและสยามจุลละมณฑล ลงนามความร่วมมือจัดงาน”45 ปี ซีไรต์มาไกลมาก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา (ขวามือ) นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ (กลาง) ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และ นางสาวจุฑาทิพย์ สุกาญจนาเศรษฐ์ (ซ้ายมือ)  กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหาร บริษัท สยามจุลละมณฑล จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพิเศษ “45 ปี ซีไรต์มาไกลมาก” เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)...

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ “TIJ COMMON GROUND” นำเสนอเนื้อหาหลากมิติ มุ่งดึงประชาชนจุดประเด็น “ความยุติธรรม”

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ เปิดพื้นที่สาธารณะ “TIJ COMMON GROUND” เพื่อชวนแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิดเห็นในมิติที่หลากหลายของความยุติธรรม ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ทุกคนเข้าร่วมได้ พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมแรกในธีม “Rethinking Myths of Justice ยุติธรรม...ตามที่คุณเชื่อ(?)” นำเสนอมุมมองความยุติธรรมที่เป็นภาพจำของประชาชนทั่วไป เริ่มหัวข้อแรกกับประเด็น “ความยุติธรรมมีราคาที่ต้องจ่าย” วันที่ 28 และ 30 มีนาคม...

- Advertisement -

Latest Articles