หน้าแรก PR News อนุรักษ์ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/พลังงาน

อนุรักษ์ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/พลังงาน

ทีเคเอส เคมิคอล คว้า 3 รางวัลประสิทธิภาพการจัดการของเสียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ดร วรรณศิริ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนางสาวนลิน ตั้งคารวคุณ ประธานฝ่ายปฏิบัติการ  บริษัท ทีเคเอส เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด หนึ่งในผู้นำทางด้านการผลิตกลุ่มสารระเหย (ทินเนอร์ น้ำมันทาบ้าน น้ำมันทาไม้น้ำมันผสมสี น้ำมันสน) กลุ่มสารยึดเกาะ (กาวลาเท็กซ์ กาวยาง) และสีทาอาคาร รวมถึงการบริการทางด้านรับเหมาทาสีและงานทำความสะอาด รับรางวัลการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs (3Rs...

“รมว.ดีอีเอส” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความสำเร็จ การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

2 กันยายน 2565, จังหวัดตรัง – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความสำเร็จโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ชุมชนในอำเภอกันตังที่ได้รับรางวัลจากสหประชาชาติ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีโดรนมาใช้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่ง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการบินสำรวจตำแหน่งและจำนวนของฝูงพะยูน เพื่อตรวจสอบจำนวนและวางแผนอนุรักษ์แทนการใช้เรือประมงออกตระเวน ช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี และลดต้นทุนได้มากกว่า 1.96 แสนบาทต่อเดือน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์...

“ประพัฒน์” แนะราชการมีข้อมูลในมือ ควรเตรียมการ ซักซ้อมก่อนเกิดเหตุ ขณะขั้นตอนเยียวยาต้องกระชับและทันการณ์ บางพื้นที่ซ้ำซากเกษตรกรฟื้นตัวไม่ทัน

            นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหามีพื้นที่น้ำท่วมขังเหตุจากปรากฎการณ์ลานีญา ทำให้ฝนมาเร็วส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำฝนสะสมสูงมากขึ้น ส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีทั้งพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับภาคกลาง หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าติดตามเพื่อร่วมกันวางแผนกับประเมินสถานการณ์ แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถวางใจได้เพราะคาดว่ายังจะมีพายุเข้ามาอีกตามการคาดการณ์ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ว่าใน 1-2 เดือนนี้ อาจเกิดพายุขึ้น 2-3 ลูก ซึ่งบางลูกประเทศไทยอาจไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรง ทั้งนี้ ส่วนราชการนั้นมีข้อมูลเรื่องปริมาณน้ำ...

“แว่นท็อปเจริญ” ยกขบวนพนักงานจิตอาสาเดินหน้าจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ “ปลูกปะการัง อนุรักษ์ทะเล” คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ

“แว่นท็อปเจริญ” เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจำนวน 140 คน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ ภายใต้โครงการ “แว่นท็อปเจริญ ปลูกปะการัง อนุรักษ์ทะเล” ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยร่วมใจกันทำกิจกรรมปลูกปะการังเพื่อนำไปสร้างเป็นแนวปะการังใต้ท้องทะเลอ่าวไทย โดยมีความมุ่งหวังตั้งใจที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติ คงความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเล   ที่สำคัญยังช่วยให้พืชและสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดได้ใช้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยเพื่อการเจริญเติบโตต่อไป แว่นท็อปเจริญ เล็งเห็นความสำคัญในการสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกรูปแบบ ควบคู่กับการยืนหยัดที่จะมอบบริการด้านสายตาที่ดีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้าสืบไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th...

วว. จัดกิจกรรม CSR อบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่คลองห้า จ.ปทุมธานี

นางสาวรัชนีเพ็ญ   เพ็ญสิทธิ์   ผู้อำนวยการ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้แทน วว.  เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่คลองห้า”  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ของ  วว. ที่มีประสิทธิภาพสามารถยืดอายุสินค้า เก็บไว้ได้นาน และปลอดภัยในการขนส่ง  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนรอบๆ คลองห้า  ทำให้พี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการในชุมชน ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพให้ยั่งยืน...

วว. ผนึกกำลัง วช. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวงจัดกิจกรรมปลูกป่า“90  ไร่ 9,000 ต้น” ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

(13 ส.ค.2565 /จังหวัดนครราชสีมา) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง   เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  90  พรรษา  จัดกิจกรรม “ปลูกป่า 90 ไร่ 9,000  ต้น” ณ...

สยามพิวรรธน์ สนับสนุนคนไทยหัวใจสีเขียว ร่วมเปลี่ยนขยะเป็น VIZ Coins    เชื่อมสิทธิประโยชน์สู่ ONESIAM Application

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ต่อยอด Recycle Collection Center จุดแยกขยะสำหรับพื้นที่เขตเมืองชั้นในแห่งแรกในประเทศไทย  สู่การนำขยะมาแลกกลับเป็น VIZ Coins ผ่านแพลตฟอร์ม ONESIAM Application ซึ่งบริหารจัดการโดย บริษัท เวล็อซซิตี้ จำกัด (บริษัทในกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์) เพื่อแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายในศูนย์การค้า นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฎิบัติการ (Chief...

นายกรัฐมนตรีส่งสารแสดงความยินดีแก่ผู้จัดงาน“Enlit Asia 2022, SETA 2022 และ SSA 2022″

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งสารแสดงความยินดีต่อผู้จัดงานประชุมแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านไฟฟ้าและพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 3 งาน ได้แก่ “Enlit Asia 2022, Sustainable Energy Technology Asia (SETA 2022) และ Solar+Storage Asia (SSA 2022)” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย....

- Advertisement -

Latest Articles