หน้าแรก PR News อนุรักษ์ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/พลังงาน

อนุรักษ์ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/พลังงาน

วว. จับมือ กกพ. เชื่อมโยงงานวิจัยพัฒนา ขับเคลื่อนการจัดการพลังงาน/สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

วานนี้ ( 24 ก.พ. 2566 ชั้น 1 กระทรวง อว.)  ศ .(วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  นายคมกฤช  ตันตระวาณิชย์  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)...

วว. จับมือพันธมิตรจัดเวทีเสวนา “น้ำดื่มจากน้ำฝน ลดโลกร้อน” เสริมสร้างศักยภาพชุมชนฯ 

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ร่วมกับพันธมิตรจังหวัดสงขลา  ได้แก่  จังหวัดสงขลา  อำเภอระโนด  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   และชุมชนบ้านขาวหมู่ 2  ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดเวทีเสวนาเรื่อง “น้ำดื่มจากน้ำฝน  ลดโลกร้อน” ภายใต้การดำเนินโครงการการเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนบริหารจัดการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการผลิตน้ำประปาจากน้ำฝน  พร้อมขยายผลโครงการไปยังเทศบาลนครเกาะสมุย...

“สหพัฒน์” เดินหน้าโครงการ “สหพัฒน์ให้น้อง ปี 6” บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์มนุษย์ตัวจิ๋ว ปลูกฝังความดีความซื่อสัตย์ให้กับเยาวชนไทย

การปลูกฝังความดีให้กับเยาวชนโดยเริ่มต้นตั้งแต่ยังเด็ก เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ให้เติบโตเป็นต้นกล้าที่งดงามด้วยคุณความดีหยั่งรากลึก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการสนับสนุนเยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าของการทำความดี ปลูกฝังเยาวชนไทยตั้งแต่วัยเด็ก ให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีความซื่อสัตย์ ด้วยการส่งต่อเรื่องราวเพื่อเป็นแรงบันดาลใจผ่านทางรายการสร้างสรรค์เพื่อสังคม อยู่ภายใต้ “โครงการสหพัฒน์ให้น้อง” โดยตามหาโรงเรียนที่มีการอบรมปลูกฝังให้นักเรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม ร่วมเฟ้นหาและพูดคุยกับตัวแทนเด็กดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ กตัญญู มีจิตอาสา มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการทำความดีให้ครอบครัวและสังคม ทางโครงการได้เข้าไปให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ...

“ถิรไทย” โดดชิงงาน 1.14 หมื่นล้าน เร่งยอดพลิกกำไร หลังตุน BL กว่า 1.4 พันล้าน

“ถิรไทย” หรือ TRT ผู้นำตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า เดินหน้าเร่งผลงานไม่หยุด หลังกระโดดลงชิงงานเพิ่ม 1.14 หมื่นล้าน คาดตั้งเป้าคว้าได้ 25% ด้านผู้บริหารใหญ่ "สัมพันธ์ วงษ์ปาน" แย้มภาพธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าปีหน้าเริ่มสดใส หลังซบหนักมา 2 ปี เพราะโควิด พร้อมตุนแบ็กล็อกในมือแล้ว 1,323 ล้านบาท ส่งมอบปีนี้ 475 ล้านบาท...

 สำรวจเส้นทางสู่เป้าหมายสร้างสังคมสร้างสุขภายในปี 2030 ของอายิโนะโมะโต๊ะ

กรุงเทพ : นับตั้งแต่มีการก่อตั้งกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทยขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2503 อายิโนะโมะโต๊ะในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์จากกรดอะมิโนระดับโลก ได้ทำการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ความอร่อยที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมาโดยตลอด ทั้งยังให้ความสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและสร้างคุณค่าผ่านธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “อายิโนะโมะโต๊ะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (ASV)” เพื่อก้าวสู่การเป็นกลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพระดับโลก สำหรับการดำเนินกิจกรรม ASV กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสังคมใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การสร้างสังคมสุขภาพดี ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการสร้างความยั่งยืนของโลก เพื่อมุ่งสู่การประสบความสำเร็จในเป้าหมายหลัก 2 ประการ ได้แก่ ...

โรงงานถ่านไฟฉาย พานาโซนิคนำร่อง บรรลุเป้าความเป็นกลางทางคาร์บอน แห่งแรกของกรุ๊ปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำการผลิตถ่านไฟฉายในประเทศไทย ภายใต้กลุ่มบริษัทพานาโซนิค ในประเทศไทย ประกาศบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และขึ้นเป็นโรงงานแห่งแรกของกลุ่ม พานาโซนิคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Zero CO2 Factory) ในปี 2565 โดยบริษัทฯ ได้เดินหน้ากิจกรรม การลดใช้พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน และการชดเชยคาร์บอน เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและโลกใบนี้...

“ไทยวาโก้” จัดพบปะพันธมิตรทางธุรกิจร่วมมือสร้างสรรค์นวัตกรรมลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ห้องประชุม 121 บมจ.ไทยวาโก้ – การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและร่วมพัฒนาไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ถือเป็นเรื่องที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง และเมื่อเร็วๆ นี้ บมจ.ไทยวาโก้  ได้จัดกิจกรรมการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน“ที่ผ่านมาทางบริษัท มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีความสมดุลใน 3 ด้านคือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ BCG Model คือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle...

ไทยน้ำทิพย์ นำตัวแทนพนักงานจากโรงงานนครราชสีมา ทำดีตอบแทนสังคม ร่วมโครงการรักน้ำ  เพื่อคืนน้ำสู่ธรรมชาติและชุมชน

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณธงชัย  ศิริธร ที่ปรึกษาบริษัท ไทยน้ำทิพย์  นำทีมตัวแทนพนักงานจากโรงงานนครราชสีมา  เข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก และไม้ยืนต้น  บริเวณแหล่งน้ำในชุมชนบ้านลิ่มทอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมของมูลนิธิโคคา-โคลา โดยไทยน้ำทิพย์เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ ดังกล่าว กิจกรรมนี้ดำเนินการเพื่อคืนน้ำสู่ชุมชนและธรรมชาติในปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มภายในปี พ.ศ. 2563 ทั้งยังสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่สังคมไทย โดยโครงการ “รักน้ำ” มีพันธกิจในการสร้างความยั่งยืนให้กับ “น้ำ” ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเครื่องดื่มผ่านกรอบการทำงาน 3 Rs ได้แก่ Reduce ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม Recycle นำน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มคืนสู่ธรรมชาติผ่านการบำบัดน้ำที่ใช้แล้วจนได้น้ำสะอาดในระดับที่สัตว์น้ำสามารถอาศัยอยู่ได้ ขณะเดียวกัน ก็นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ในกระบวนการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการผลิต และลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำภายนอกของชุมชน Replenish...

- Advertisement -

Latest Articles