สถาบันกวดวิชา ChulaTutor ได้จัดทำชุดภาพความรู้เกี่ยวกับข้อสอบ TOEFL ซึ่งเป็นข้อสอบที่ นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมปลาย – มหาลัย – คนทำงาน ใช้สอบในการยื่นคะแนนเรียนต่อ หรือบางคนใช้ในการสมัครงาน ปรับเงินเดือน  ชุดความรู้เกี่ยวกับข้อสอบนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังศึกษาข้อมูลเตรียมสอบ
ซึ่งข้อสอบ TOEFL มีทั้งหมด 4 ประเภท แต่ละประเภทจะมีรูปแบบข้อสอบและการนำไปใช้ที่แตกต่างกัน สำหรับคนไหนที่กำลังหากข้อมูล TOEFL ว่า  TOEFL คืออะไร สมัครสอบอย่างไร? สอบที่ไหน ค่าสอบเท่าไร  และ  IELTS กับ TOEFL ต่างกันอย่างไร
สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียด ได้ที่   https://www.chulatutor.com/toefl/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here