DEK ว.การบินฯ SPU เก็บเกี่ยวประสบการณ์การเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพด้านการบิน พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

คณาจารย์วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมการเดินทางเพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเหล่า Freshy’65 นักศึกษาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม SPU ด้วยการเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติด้านการบินของชาติ เพราะ “การเดินทาง คือวิธีการหนึ่งที่เราจะได้สั่งสมประสบการณ์และความรู้เพิ่มมากขึ้น” ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here