บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์รีแบรนด์โลโก้ใหม่ ให้มีความโดดเด่น แตกต่าง ทันสมัย เหมาะกับ Generation ใหม่ เพื่อมุ่งหน้าสู่การเป็นผู้นำด้าน Tech

คุณณัฐพล เกษมวิลาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใหม่แห่ง DV8 เผยว่า ปี 2022 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นเพื่อเดินทางเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ เตรียมที่จะเปิดตัวธุรกิจด้านเทคโนโลยี พร้อมวางกลยุทธ์ที่จะทำให้ประเทศไทย เดินหน้าสู่การเป็น Smart City ที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยสะดวก และมีความปลอดภัยทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน

การรีแบรนด์โลโก้ใหม่ ของ DV8 ในครั้งนี้ จึงเปรียบเหมือนกับการสร้างมิติใหม่ของบริษัท ที่จะทำให้ผู้บริโภคและนักลงทุนสัมผัสได้ถึงภาพลักษณ์ใหม่ ในด้านเทคโนโลยีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

โดย DV8 รีแบรนด์โลโก้ใหม่ ภายใต้แนวคิดที่สื่อถึง การคิดค้นสร้างสรรค์ ผสมผสานรวมเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ มาสู่สังคม และเพื่อเพิ่มพูนความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงธุรกิจ
D หมายถึง Digital ดิจิตอล เทคโนโลยี และนวัตกรรม
V หมายถึง Visionary & Venture วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนที่เชื่อมโยงระหว่าง Digital กับ Infinity เข้าด้วยกัน เป็นการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด
8 หมายถึง Infinity symbol ไม่มีที่สิ้นสุด ความไม่หยุดนิ่ง ไม่หยุดคิดค้นพัฒนาสิ่งใหม่
โดยใช้สีน้ำเงินและสีทอง ที่เชิ่อมโยงกันเพื่อสื่อถึงการผสมผสานระหว่าง D และ V

ในด้านของการออกแบบโลโก้ใหม่ของ DV8 มีรายละเอียดดังนี้
1.ภาพรวมโลโก้ ถูกจัดเรียงให้มีความโดดเด่น แตกต่าง และทันสมัย
2.ตัวอักษร มีความโค้งมน แต่ยังเปี่ยมไปด้วยความเฉียบคม
3.มีการเชื่อมโยงอักษรทั้ง 2 เข้าด้วยกัน และผสานต่อไปยังเลข 8 ที่สื่อถึง Infinity Symbol
4.ที่เลข 8 จะสังเกตเห็นเอกลักษณ์บริเวณจุดเชื่อมต่อ ที่มีลักษณะเป็นจุด คล้าย LED บนจอภาพ เพื่อสื่อถึงความเป็นเทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ยังได้เตรียมปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่ ทั้งภาพลักษณ์ ดีไซน์ และการใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องกับการรีแบรนด์โลโก้ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนักลงทุนให้ได้อย่างตรงจุด พร้อมเปิดตัวธุรกิจใหม่ด้านเทคโนโลยี เร็ว ๆ นี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.dv8.co.th
www.facebook.com/DV8Thailand
www.twitter.com/DV8Thailand

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here